ส่งคนไทย 32 คน ติดค้างอยู่ในสนามบินฮาเนดะ 4 วัน กลับไทยแล้ว

กองบรรณาธิการ TCIJ 8 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 1713 ครั้ง

ส่งคนไทย 32 คน ติดค้างอยู่ในสนามบินฮาเนดะ 4 วัน กลับไทยแล้ว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวอำนวยความสะดวกและดูแลคนไทย 32 คนที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินฮาเนดะ 4 คืน และกลุ่มคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่นให้กลับประเทศแล้ว | ที่มาภาพ: กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

8 มี.ค. 2563 เพจกระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand รายงานว่าวันนี้ (8 เม.ย.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ส่งคนไทย 32 คน ซึ่งเป็นผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องที่ติดค้างอยู่ในสนามบินฮาเนดะมาเป็นเวลา 4 คืน และกลุ่มคนไทยในญี่ปุ่นที่ตกค้างจากการประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวของ กพท. จำนวนหนึ่งที่มีเอกสารพร้อม เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH 847 โดยจะเดินทางถึง กทม. เวลา 15.30 น.

เที่ยวบินดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสายการบิน ANA และได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทยให้ทำการบินได้ในฐานะเที่ยวบินเพื่อรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (repatriation flight) โดยมิได้เปิดรับผู้โดยสารอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารคนไทยทั้งหมดรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการกักตัว 14 วันด้วยแล้ว

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: