เวียดนามสั่งยกเลิกมาตรการบนเครื่องบิน จ่อเพิ่มเที่ยวบิน พร้อมกลับสู่สภาวะปกติ

กองบรรณาธิการ TCIJ: 8 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1640 ครั้ง

เวียดนามสั่งยกเลิกมาตรการบนเครื่องบิน จ่อเพิ่มเที่ยวบิน พร้อมกลับสู่สภาวะปกติ

การบินพลเรือนเวียดนาม (CAAV) ได้รับอนุมัติจากกระทรวงคมนาคม ให้เพิ่มความถี่ของสายการบินภายในประเทศที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และนครดานัง ได้ตามความต้องการ รวมถึงยกเลิกมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนเครื่องบินซึ่งหมายถึงการจำกัดจำนวนผู้โดยสารอีกด้วย โดยที่ผ่านมา ผู้โดยสารบนเครื่องบินยังจำเป็นต้องนั่งห่างกันหนึ่งที่นั่ง และจำนวนผู้โดยสารบนเครื่องไม่เกิน 80% ของจำนวนที่นั่ง อย่างไรก็ตามแม้การเว้นระยะห่างทางสังคมบนเครื่องบินจะถูกยกเลิก แต่ผู้โดยสารยังคงต้องรักษาระยะห่าง 1 เมตรจากผู้โดยสารอื่นขณะผ่านกระบวนการต่างๆ ของสนามบินจนกว่าจะขึ้นเครื่อง

CAAV ได้รับอนุมัติในวันที่ 7 พฤษภาคม และจะเพิ่มเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจาก 36 เที่ยวบิน เป็น 52 เที่ยวบินทั้งจากกรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ และในนครดานังจะเพิ่มจาก 12 เที่ยวบินเป็น 20 เที่ยวบิน หลังจากช่วงวันแรงงานที่ผ่านมาพบว่าอัตราผู้โดยสารในเที่ยวบินเส้นทางหลักอยู่ที่ 70-80% แม้จะอยู่ในช่วงมาตรการจำกัดจำนวนผู้โดยสารก็ตาม 

อย่างไรก็ตามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติยังคงถูกระงับ แต่สายการบินเวียดนามเผยว่ามีการเตรียมการเพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่อาจจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ เช่นเดียวกับกระทรวงคมนาคมที่ยืนยันว่า แม้อุตสาหกรรมการบินของประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวในช่วงปลายปี

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: VN Express, 7/5/2020

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: