15 ซูเปอร์มาเก็ต-ผู้ซื้ออาหารทะเลต่างชาติ สนับสนุนไทยแก้ปัญหาประมง

กองบรรณาธิการ TCIJ 7 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 979 ครั้ง

15 ซูเปอร์มาเก็ต-ผู้ซื้ออาหารทะเลต่างชาติ สนับสนุนไทยแก้ปัญหาประมง

15 ซูเปอร์มาเก็ตและผู้ซื้ออาหารทะเลต่างชาติในสหรัฐ-อังกฤษ-ยุโรป ส่งจดหมายเปิดผนึกสนับสนุนไทยแก้ปัญหาประมง ย้ำปฏิรูปต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

7 ก.พ. 2563 15 ซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้ซื้ออาหารทะเลต่างชาติทั้งในสหรัฐ-อังกฤษ-ยุโรปซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลรายใหญ่จากประเทศไทยอย่าง Albertsons Companies, Aldi Nord, Aldi South, Cargill, EDEKA, Ethical Trading Initiative (ETI), Kroger, Lidl International, Morrisons, REWE Group, Sainsbury’s, SEA Alliance, Tesco, Waitrose, and Whole Foods ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานทูตไทยในต่างประเทศแสดงความชื่นชมที่ประเทศไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาประมงอย่างจริงจังจนเกิดผลเชิงบวก โดยเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป พร้อมระบุในฐานะผู้ซื้อพร้อมสนับสนุนการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและแสวงหาประโยชน์จากแรงงานประมง

เนื้อความในจดหมายตอนหนึ่งระบุว่า ในฐานะผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมรัฐบาลไทยที่ดำเนินการอย่างจริงจังในการปฏิรูปภาคประมงและแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดผลเชิงบวกต่อการทำประมงของไทย นอกจากนี้ บริษัทผู้ซื้อได้ติดตามสถานการณ์ประมงในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและติดตามดูความร่วมมือในการแก้ปัญหาระหว่างรัฐบาล บริษัทผู้ส่งออกอาหารทะเล และภาคประชาสังคมเพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมประมงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ทางผู้ซื้อเห็นว่ารัฐบาลไทยได้ทุ่มเททรัพยากรและความพยายามอย่างมาก เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้ทำให้สถานะของประเทศไทยดีขึ้นในสายตาของนานาชาติ ความร่วมมือเช่นนี้จะช่วยให้ประเทศไทยแสดงความเป็นผู้นำระดับโลก ในฐานะประเทศที่ทำประมงอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนถือเป็นตัวอย่างให้กับประชาคมโลกต่อไป

นอกจากนั้นทาง 15 ซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้ซื้อต่างประเทศยังขอให้รัฐบาลไทยดำเนินการตามแนวทางปฏิรูปและแก้ไขปัญหาประมงร่วมกับหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องภายในประเทศ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบต่อไป เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรมและยั่งยืน และในฐานะหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในธุรกิจภาคประมง ทางผู้ซื้อเห็นว่าแม้การปฏิรูปเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ยินดีสนับสนุนรัฐบาลไทยในการดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นความสำเร็จสูงสุดต่อไป

จดหมายฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: