ต.ค.-ธ.ค. 2562 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดิน 72,387 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 7 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 1318 ครั้ง

ต.ค.-ธ.ค. 2562 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดิน 72,387 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค. 2562 ) จำนวน 72,387 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ

เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รายงานเมื่อช่วงเดือน ม.ค. 2563 ว่านายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในเดือน ธ.ค. 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 4,465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 136 ของประมาณการ จำนวน 3,275 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 72,387 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109 ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 66,452 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ