จับตา: แนวทางการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 มิ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 494 ครั้ง


เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 มีการนำเสนอ 'แนวทางการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post: RGP)' ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ