จับตา: คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (กิจการ-กิจกรรมกลุ่ม 1)

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 2120 ครั้ง


'คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)' โดย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 2 พ.ค. 2563

หรือดูที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/m_protect_covie19_white.pdf

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: