6 มี.ค. สธ.แถลงพบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่ม 1 คน เป็นชาวอังกฤษ ผู้ป่วยสะสม 48 คน

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1873 ครั้ง

6 มี.ค. สธ.แถลงพบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่ม 1 คน เป็นชาวอังกฤษ ผู้ป่วยสะสม 48 คน

6 มี.ค. 2563 สธ.เผยไทยพบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่ม 1 คน เป็นชาวอังกฤษที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง ผู้ป่วยสะสม 48 คน หายแล้ว 31 คน และอยู่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 16 คน ส่วนแรงงานในเกาหลีใต้ที่กลับไทย พบมีไข้ 1 คน อยู่ระหว่างรอผลแล็บ พร้อมเตือนแรงงานจากเกาหลีใต้ที่กลับไทยหากไม่กักตัวในที่พักเจ้าหน้าที่จะพามาตรวจโรคและให้อยู่ในสถานที่กักกันตามกำหนด

Thai PBS รายงานเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2563 ว่ากระทรวงสาธารณสุขแถลงความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หลังกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้ประเทศเกาหลีใต้ จีน อิตาลี และอิหร่าน เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย COVID-19

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ไทยพบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่ม 1 คน เป็นชาวอังกฤษ ที่เดินทางมาจากอังกฤษและเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงก่อนเข้าไทย ขณะนี้ผู้ป่วยสะสม 48 คน หายแล้ว 31 คน และอยู่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 16 คน ส่วนแรงงานในเกาหลีใต้ที่กลับไทย พบมีไข้ 1 คน อยู่ระหว่างรอผลแล็บ

สำหรับประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตราย COVID-19 จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน อิตาลี อิหร่าน เนื่องจากมีผู้ป่วยเกิน 1,000 คน และมีอัตราผู้ป่วยเพิ่มวันละ 300-400 คน เสี่ยงแพร่ระบาดสูง ส่วนประเทศที่ควรหลีกเลี่ยงจำนวนคงเดิม 9 ประเทศ โดยการประกาศดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการควบคุมโรค เช่น กรณีไม่แจ้งพบผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง โดยขอความร่วมมือให้กักตัวในที่พัก 14 วัน ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากเมืองแทกู และคยองซังเหนือ ของเกาหลีใต้ จะประสานรับการกักกันในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนด

ส่วนแรงงานนอกระบบที่กลับมาจากเกาหลีใต้ แต่ไม่ได้มาจาก 2 เมืองดังกล่าว จะต้องกักตัวที่ภูมิลำเนา แต่ไม่ใช่ที่บ้านพัก โดยมี อสม.ร่วมดูแล นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมมาตรการรองรับ เช่น คัดกรองที่ท่าอากาศยาน หากมีไข้ ไอ หอบเหนื่อย จะส่งโรงพยาบาลทันที

ปลัดฯ สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ไทยมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของโรค COVID-19 โดยมีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค วันละ 300-400 คน พร้อมขอร้องให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดกักตัวในที่พัก 14 วัน หากไม่ปฏิบัติตาม สธ.จะให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพาเข้าที่กักกัน เพราะขอต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน

นอกจากนี้ การสำรวจปริมาณหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ พบว่าโรงพยาบาลบางแห่ง เหลือสำรองใช้เพียง 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้อย่างน้อยต้องมีสำรองใช้ 1 เดือน โดยมอบหมายผู้ตรวจราชการ กระจายให้เพียงพอ เพราะขอกระทรวงพาณิชย์เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 600,000-700,000 ชิ้น เพื่อกระจายให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งสั่งซื้อชุดป้องกันมาจากต่างประเทศรวม 400,000 ชุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคคลากรทางการแพทย์ หากโรงพยาบาลขาดแคลน ขอให้ติดต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: