6 เม.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 51 คน สะสม 2,220 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน สะสม 26 คน รักษาหาย 119 คน สะสม 793 คน

กองบรรณาธิการ TCIJ 6 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 1380 ครั้ง

6 เม.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 51 คน สะสม 2,220 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน สะสม 26 คน รักษาหาย 119 คน สะสม 793 คน

6 เม.ย. 2563 ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 51 คน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 2,220 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 26 คน รักษาหาย 119 คน รักษาหายสะสม 793 คน

6 เม.ย. 2563 Thai PBS รายงานว่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ว่า สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วย 1,273,790 คน เสียชีวิต 69,456 ราย รักษาหาย 262,486 คน

ส่วนประเทศไทย วันนี้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 51 คน ยอดสะสม 2,220 คน หายดีแล้ว 793 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,907 คน เสียชีวิตเพิ่ม 3 คน รวมเสียชีวิต 26 คน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: