การบินไทย ลดผลตอบแทนบอร์ด 50% เป็นเวลา 6 เดือน

กองบรรณาธิการ TCIJ 5 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 919 ครั้ง

การบินไทย ลดผลตอบแทนบอร์ด 50% เป็นเวลา 6 เดือน

การบินไทย ปรับลดผลตอบแทนคณะกรรมการบอร์ด ลงร้อยละ 50 เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตโรค COVID-19 | ที่มาภาพประกอบ: Daisuke Matsumura (CC BY-NC-ND 2.0)

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2563 ว่านายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทการบินไทย มีความเข้าใจต่อสถานการณ์วิกฤตโรคโควิค-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบิน ส่งผลให้บริษัทการบินไทยต้องปรับลดเที่ยวบินเป็นจำนวนมากและเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมใจปรับลดค่าตอบแทนลงร้อยละ 50 โดยมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารบริษัทฯ ได้มีการวางแผนและกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับวิกฤตการณ์และลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ไปก่อนหน้านี้ ทั้งการปรับลดเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงลง ร้อยละ 15-25 ปรับลดงบประมาณสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ บริหารการจัดกำลังพลเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานล่วงเวลา ปรับลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานภายนอก ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบและอุปกรณ์ เป็นต้น

โดยมีมาตรการและแผนรับมือ มีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงมาก และหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น บริษัทฯ จะเพิ่มระดับมาตรการเพื่อดำเนินการต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: