5 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 5 คน สะสม 3,190 คน หายสะสม 3,071 คน เสียชีวิตสะสม 58 คน

กองบรรณาธิการ TCIJ 5 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 1425 ครั้ง

5 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 5 คน สะสม 3,190 คน หายสะสม 3,071 คน เสียชีวิตสะสม 58 คน

5 ก.ค. 2563 ศบค. แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่ 5 คน พบจากสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,190 คน รักษาหายเพิ่ม 5 คน รวมรักษาหายสะสม 3,071 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 คน - สธ.ยันเปิดให้ต่างชาติรักษาตัวในไทย ต้องปลอด COVID-19

5 ก.ค. 2563 ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่าศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในประเทศ 0 ราย
- ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อใน State Quarantine 5 ราย
- รักษาหายเพิ่มขึ้น 5 ราย
- กลับบ้านแล้ว 3,071 ราย
- ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 61 ราย
- ผู้เสียชีวิต 0 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 58 ศพ
- ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,190 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั้ง 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานกักกันของรัฐ หรือ State Quarantine ประกอบด้วย อินเดีย 1 ราย คูเวต 2 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย และญี่ปุ่น 1 ราย ขณะที่การติดเชื้อในประเทศ ไม่มีรายงาน หรือเป็น “0” ถึง 41 วันติดต่อกันแล้ว

สธ.ยันเปิดให้ต่างชาติรักษาตัวในไทย ต้องปลอด COVID-19

Thai PBS รายงานว่านพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีมติเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 ออกมาตรการให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทย เข้ามารักษารักษาพยาบาลในประเทศไทยได้ เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศตามนโยบายเมดิคัลฮับ (Medical Hub)

โดยในระยะแรกต้องเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติรักษาต่อเนื่องกับสถานพยาบาลในไทยอยู่เดิม แต่ไม่ใช่กรณีเข้ามาเพื่อรักษาโรค COVID-19 โดยต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าเท่านั้น รับเฉพาะที่เดินทางเข้ามาทางอากาศ จำกัดจำนวนผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน

สำหรับหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ ผู้ป่วยและผู้ติดตามต้องแสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางเข้ามา

เมื่อเข้ามาแล้ว ต้องกักกันตัวในห้อง Isolation ward (ห้องเดี่ยว) ในสถานพยาบาลเดียวกัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และต้องมีการตรวจด้วยวิธี RT-PCR อีกจำนวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางมาถึงสถานพยาบาล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 ของระยะเวลาที่กักกัน ที่สำคัญต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรค COVID-19

ต้องมีเอกสารหลักฐานทางการเงิน ที่แสดงถึงหลักประกันว่า สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นทั้งหมดเอง และมีเอกสารรับรองหรือใบนัดหมายการรักษากับสถานพยาบาลในไทย หากแผนการรักษาเสร็จสิ้นก่อน 14 วัน

สถานพยาบาลต้องกักกันตัวผู้ป่วยและผู้ติดตามต่อจนครบ 14 วัน และตรวจยืนยันว่าไม่มี COVID-19 จึงจะอนุญาตให้ออกจากสถานพยาบาลได้ และอาจอนุญาตให้กลุ่มดังกล่าวไปในพื้นที่ท่องเที่ยวที่กำหนดได้ คาดว่าจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ

“ตลอดเวลาที่อยู่ในไทย ผู้ป่วยและผู้ติดตามต้องดาวน์โหลดระบบติดตามตัวหรือติดตั้งแอปพลิเคชั่นตามที่ราชการกำหนด เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามอาการทุกวัน”
กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า ตลอดเวลาระยะการรักษาพยาบาล กลุ่มผู้ป่วยและผู้ติดตามดังกล่าวจะไม่สามารถออกนอกสถานที่กักกันได้ จนกว่าจะมั่นใจกว่าปลอดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรงพยาบาลทางเลือก หรือ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) ซึ่งเป็นสถานกักกันตัว สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.hss.moph.go.th และ สอบถามที่สายด่วน 1426

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: