ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้ 20 ล้านให้โครงการต่อสู้ COVID-19 แห่งชาติกัมพูชา

กองบรรณาธิการ TCIJ: 5 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 656 ครั้ง

ธนาคารโลกอนุมัติเงินกู้ 20 ล้านให้โครงการต่อสู้ COVID-19 แห่งชาติกัมพูชา

ธนาคารโลก (World Bank) ประจำกัมพูชา เผยว่าคณะกรรมการบริหารได้อนุมัติสินเชื่อจำนวน 20 ล้านดอลลาร์ (ราว 650 ล้านบาท) แก่โครงการต่อสู้ COVID-19 แห่งชาติ (Cambodia COVID-19 Emergency Response Project) โดยการอนุมัติสินเชื่อด่วนครั้งนี้ จะช่วยให้กัมพูชาสามารถรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพระดับโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการวินิจฉัยและรักษาเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

นอกจากนี้ประเด็นสำคัญอีกประกานของการอนุมัติเงินกู้ คือการลดระยะเวลาในการฟื้นตัวของประชาชนและเศรษฐกิจให้สั้นลง โดนสินเชื่อจำนวนดังกล่าวเป็นงบประมาณจากสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association)

อย่างไรก็ตามโครงการต่อสู้ COVID-19 แห่งชาติของกัมพูช ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรค การตรวจโรคอย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาด โดยจะมีการจัดหาเงินทุนก่อสร้างศูนย์รักษาและกักกันตัว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวินิจฉัยของห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อใน 25 เทศบาลและจังหวัดของประเทศ รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาและป้องกันโรค

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Khmer Times, 4/4/2020

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: