นักเรียนชายแดนใต้ คว้ารางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เกาหลีใต้

กองบรรณาธิการ TCIJ 4 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 2343 ครั้ง

นักเรียนชายแดนใต้ คว้ารางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เกาหลีใต้

นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา ภายใต้โครงการ Move world Together คว้ารางวัลเหรียญเงินในงาน SLLF, Seoul International Invention Fair 2019 ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จากชิ้นงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 'แผ่นเช็คระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่ง' | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อช่วงปลายเดือน ม.ค. 2563 ว่าที่ลานเข้าแถวโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา สำนักงานโครงการ Move world Together นำโดยนายศิริพงศ์ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะ ได้มามอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เยาวชนในโครงการ Move world Together ที่ได้ไปประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่กรุงโซล ประเกาหลี โดยคว้างรางวัลเหรียญเงิน ได้อับดับที่ 2 ในงาน SLLF, Seoul International Invention Fair 2019 ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยนายมะยูนิ สามาลูกา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาอำเภอเมืองยะลา นายมะซากี โตะเก็ง หัวหน้าสำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ครู อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพร้อมแสดงความยินดี

นายศิริพงศ์ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาโครงการ Move world Together กล่าวว่าเป็นโครงการที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีภูมิคุ้มกัน และมีพลังความร่วมมือเพื่อช่วยชุมชนและสังคม เริ่มจากการหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบใหม่ ๆ เพื่อให้เยาวชนพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น เพิ่งตนเองได้ และพร้อมเป็นแกนนำเยาวชนทั้งในนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้กลุ่มสามรถกลับไปพัฒนาโครงงานแก้ไขปัญหาในชุมชน หรือสถาบันการศึกษาของตนเองต่อไป ทั้งนี้ โครงการฯ จัดหลักสูตรอบรมที่เน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และยึดหลักการพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ไตร่ตรองเป็นระบบ ที่จะผสมผสานเนื้อหาด้านการพัฒนาผู้นำ การพัฒนาสติปัญญา ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน

สำหรับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้ส่งเข้าประกวดระดับเวทีนานาชาติ ในงาน "Seoul International Invention Fair 2019" ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี เป็นโครงงาน "ผลงานแผ่นเช็คระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่ง" จนได้รับรางวัลเหรียญเงิน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยชิ้นงานนี้มีนักเรียนร่วมคิดค้นประกอบด้วย นางสาวพัตมา มอลอ นางสาวนูไรดา แมเราะ นางสาวซาวียะห์ จะปะกียา และนางสาวอาร์ตินี มะเซ็ง ทุกคนกล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีมาก ที่มีโครงการดี ๆ แบบนี้ นักเรียนจะได้แสดงศักยภาพของแต่ละสาขาวิชา และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชท้องถิ่นอีกด้วย หากรัฐบาลหนุนผลผลิตแผ่นระงับกลิ่นกายจากใบฝรั่ง เป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ จะเป็นผลดีและรู้สึกสบายใจในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต่อพี่น้องมุสลิมทั่วโลก เพราะใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกหลักศาสนา

โดยคุณสมบัติของแผ่นเซ็ตระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่ง แผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายจากสารสกัดใบฝรั่ง สามารถยับยั้งกลิ่นกายได้ 9 ชั่วโมง ซึ่งสามารถสกัดใบฝรั่งมีสารแทนนิน มีฤทธิ์ยับยั้งเชื่อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นกาย และมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันปัญหาผิวใต้วงแขนหมองคล้ำ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ทำให้เกิดคราบเหลืองติดเสื้อผ้าและไร้แอลกอฮอล์ จึงทำให้ชาวมุสลิมสามารถใช้หลังอาบน้ำหรือพกพาระหว่างวัน ซึ่งสะดวกง่ายต่อการพกพาและเหมาะสมสำหรับทุกคน นอกจากนี้คณะจัดโครงการ Move World Together ยังได้มอบรางวัลและทุนพิเศษ สำหรับยาวชนและครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิประกอบด้วย รางวัลครูเคลื่อนโลก โดยมอบให้ครูที่ปรึกษาที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและเสียสละเวลาในการร่วมกับโครงการ Move World Together พัฒนาเยาวชน ให้กับคุณครูอาร์ตีนี มะเซ็ง และมอรางวัล INNOPA Special Prize จากประเทศอินโดนีเชีย ให้แก่คณะเยาวชนและครูที่ปรึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: