TED Fund ช่วยบัณฑิตยุค New Normal สมัครงานผ่านออนไลน์แล้วไม่ถูกปฎิเสธ

กองบรรณาธิการ TCIJ 4 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 2650 ครั้ง

TED Fund ช่วยบัณฑิตยุค New Normal สมัครงานผ่านออนไลน์แล้วไม่ถูกปฎิเสธ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) แนะนำบัณฑิตยุค New Normal สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน ผ่านแอปพลิเคชันในโครงการ ตั้งแต่รู้จักตัวเอง การสร้างพอร์ตฟอริโอ ไปจนถึงวิธีกรอกใบสมัคร

เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ค. 2563 นายชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เทดฟันด์) ซึ่งเข้ารับตำแหน่งต่อจากนายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ที่ครบวาระฯ กล่าวว่า จะยังคงขับเคลื่อนภารกิจของ เทดฟันด์ ตามกลไกปกติและจะยังคงเน้นสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่มีไอเดีย มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงสำเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษานี้ เทดฟันด์จึงได้จับมือกับผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุน แนะนำแพลตฟอร์มการสมัครงานแบบใหม่ในยุค New Normal โดยจะเริ่มจากการรู้จักตัวเองว่าเหมาะกับอาชีพใด ไปจนถึงการสร้างโปรไฟล์ และเทคนิคการสมัครงานออนไลน์เพื่อให้ได้งานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ดังนี้ คือ

วีสเปซ https://wespace.in.th/ แพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและประเมินตนเองถึงความชอบ ความถนัด โดย user สามารถทดลองทำสิ่งต่างๆ ได้ ก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ หรือเรียนต่อ โดยจะมี 4 Features ให้ใช้งานได้แก่ 1) การทำแบบทดสอบและประเมินตนเอง 2) การสำรวจข้อมูลอาชีพที่มากกว่า 240 อาชีพ 3) การสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมในแพลตฟอร์ม 4) การก้าวเข้าสู่อาชีพเป้าหมายผ่านการฝึกงานและการทำงานจริง

มิวส์ครีเอเทีฟ musecreative.th@gmail.com เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้างพอร์ตฟอริโอ ที่ทันสมัยให้มีความน่าสนใจ สะดุดตา โดย user สามารถ ดำเนินการได้ใน 4 ขั้นตอนคือ 1) เลือกงานและออกแบบเอกสารพอร์ตฟอริโอได้ตามที่ต้องการ 2) กรอกข้อมูลต่างๆ และสามารถปรับแต่งได้ทุกขั้นตอน 3) ตรวจสอบความเรียบร้อย 4) ดาวน์โหลดเอกสารพอร์ตฟอริโอในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครงาน

เดย์เวิร์ค www.daywork.co แพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมต่องานพาร์ทไทม์ระหว่างบริษัทที่ต้องการพนักงานกับนักศึกษาในพื้นที่ ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเน้นใน 3 เรื่องคือ 1) นักศึกษาในพื้นที่ เพื่อการเดินทางที่สะดวกเสียค่าเดินทางไม่มาก 2) ประสบการณ์การทำงานของ user และการ Training ขององค์กร 3) score ของ user จากการทดสอบผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นโอกาสในการได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น และเข้าถึงงานได้มากขึ้น

นายชาญวิทย์ กล่าวต่อไปว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเข้ายุค “ประเทศไทยใหม่” หรือ New Normal แพลตฟอร์มทั้งหมดที่เทดฟันด์นำเสนอในครั้งนี้ จะช่วยให้บัณฑิตไทย มีโอกาสได้งานที่ตรงกับสายงานของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มทั้ง 3 มากขึ้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: