เลขาฯ กพฐ. ย้ำ 15 มิ.ย. 2563 เด็กทุกคนต้องได้สอบเข้า ม.1 และ ม.4

กองบรรณาธิการ TCIJ 4 พ.ค. 2563 | อ่านแล้ว 663 ครั้ง

เลขาฯ กพฐ. ย้ำ 15 มิ.ย. 2563 เด็กทุกคนต้องได้สอบเข้า ม.1 และ ม.4

เลขาฯ กพฐ. ย้ำ 15 มิ.ย. 2563 เด็กทุกคนต้องได้สอบเข้า ม.1 และ ม.4 แม้อยู่พื้นที่ห่างไกล สพฐ.กำชับเขตพื้นที่ต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ | ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวไทย

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อปลายเดือน เม.ย. 2563 ว่านายอำนาจ วิชยานุวัตร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตนได้เน้นย้ำที่ประชุมเรื่องการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะรับสมัครในวันที่ 3-12 พ.ค. ผ่านระบบออนไลน์ ส่วนวันสอบนั้นจะกำหนดวันสอบให้ไม่เกินวันที่ 15 มิ.ย. 2563 ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสื่อสาร และสร้างความเข้าใจกับโรงเรียน รวมถึง สพฐ.จะทำแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ ที่จะสร้างความกังวลใจให้กับผู้ปกครอง อีกทั้งหากโรงเรียนดำเนินการแล้วมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ส่วนกลางก็จะต้องลงไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จะต้องดำเนินการให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดำเนินการสมัครและเข้าสอบคัดเลือกได้ถึงแม้จะอยู่ในจังหวัดห่างไกล หรือ กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์ล็อคดาวน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพราะเมื่อเด็กดำเนินการสมัครแล้วจะทราบทันทีว่า เด็กแต่ละคนอยู่จังหวัดใด ดังนั้นโรงเรียนจะต้องประสานไปยังผู้ปกครองว่าเด็กสามารถเดินทางมาสอบได้หรือไม่ อย่างไร

ทั้งนี้หากเด็กมาจากกลุ่มจังหวัดที่ล็อคดาวน์ หรือ เด็กอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ไม่สามารถเดินทางมาเข้าสอบยังโรงเรียนที่สมัครได้ทาง สพฐ.จะมีการประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ภายในจังหวัด ช่วยดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกให้ แต่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ COVID-19 ของจังหวัดก่อนและ สพฐ.จะพิจารณาเป็นรายกรณีไปเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: