ย้ายกำลังพลทหารพรานคนเหนือที่ประจำการชายแดนใต้ มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.น่าน

กองบรรณาธิการ TCIJ 4 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 699 ครั้ง

ย้ายกำลังพลทหารพรานคนเหนือที่ประจำการชายแดนใต้ มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.น่าน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 เคลื่อนย้ายกำลังพลที่มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่ไปประจำการที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะเวลา 8 ปี มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 'น่าน' ระบุก่อนเคลื่อนย้ายมีการกักตัวตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง 15 วัน หลังเคลื่อนย้ายกักตัวอีก 14 วัน ระหว่างการเคลื่อนย้ายมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด งดการพบปะกับบุคคลกลุ่มเสี่ยงตามเส้นทาง | ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 ว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ได้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 29-31 มี.ค. 2563 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ได้ชี้แจงว่า การเคลื่อนย้ายกำลังพลฯ ครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกนายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ก่อนการเคลื่อนย้ายกำลังพล ได้มีการกักตัวตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง 15 วัน มีการคัดกรองกำลังพลทุกนายก่อนขึ้นรถโดยสาร รถโดยสารที่หน่วยใช้ในการเคลื่อนย้ายกำลังพล ได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโตวิต-19 ทุกคัน ระหว่างการเคลื่อนย้ายมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด งดการพบปะกับบุคคลกลุ่มเสี่ยงตามเส้นทาง และหลังการเคลื่อนย้ายจะมีการกักตัว 14 วัน ทำทะเบียนควบคุมรายบุคคล มีระบบติดตามตรวจสอบกำลังพลของหน่วยอย่างเข้มงวด เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด ภายหลังจากการกักตัว 14 วันแล้ว

ทั้งนี้กำลังพลทุกนายมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งกำลังพลที่เคลื่อนย้ายมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งหมดเป็นกำลังพลที่มีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่ไปประจำการที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะเวลา 8 ปี จึงได้ย้ายกำลังพลมาประจำการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จังหวัดน่าน ดังกล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: