ปี 2020 พบการโจมตีทางไซเบอร์อาศัยสถานการณ์ COVID-19 เพิ่มมากขึ้น

กองบรรณาธิการ TCIJ 3 พ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 3883 ครั้ง

ปี 2020 พบการโจมตีทางไซเบอร์อาศัยสถานการณ์ COVID-19 เพิ่มมากขึ้น

ไทยเซิร์ต ระบุหน่วยงาน The European Union Agency for Cybersecurity เผยภาพรวมภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปี 2020 พบการโจมตีโดยอาศัยสถานการณ์ COVID-19 เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นมัลแวร์ การโจมตีเว็บไซต์ และอีเมลฟิชชิ่ง | ที่มาภาพประกอบ: Interpol

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) รายงานว่าเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563 หน่วยงาน The European Union Agency for Cybersecurity หรือ ENISA ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในสหภาพยุโรป ได้เผยแพร่รายงาน Threat Landscape Report 2020 ซึ่งเป็นการสรุปภาพรวมสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยุโรป ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 จนถึงเมษายน 2563

ในรายงานฉบับปี 2563 นี้ ทาง ENISA ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 22 ส่วน แยกเป็นเนื้อหาสำหรับผู้อ่านทั่วไปและเนื้อหาเชิงเทคนิค โดยในส่วนของฝั่งผู้อ่านทั่วไปนั้นจะเป็นในเชิงภาพรวมและเชิงกลยุทธ์ สำหรับใช้วางแผนรับมือ ส่วนเนื้อหาของฝั่งเทคนิคนั้นจะมีทั้งข้อมูลรายละเอียดการโจมตีและข้อมูลเชิงสถิติ

ทาง ENISA รวบรวมสถิติของภัยคุกคามที่พบมากที่สุดจำนวน 15 อันดับ โดยในปี 2563 สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การแพร่กระจายมัลแวร์ การโจมตีเว็บไซต์ และการโจมตีแบบฟิชชิ่ง โดยภาพรวม สถิติการโจมตีหลัก ๆ นั้นจะยังคล้ายคลึงกับสถิติของปีก่อนหน้า โดยพบข้อสังเกตสำคัญคือ การโจมตีโดยอาศัยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นตัวหลอกล่อนั้นมีเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้บริษัทต่าง ๆ เริ่มให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้นด้วย

การศึกษาภาพรวมภัยคุกคามทางไซเบอร์ จะทำให้เห็นภาพว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่และในช่วงเวลานั้นมีภัยคุกคามประเภทใดบ้าง มากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาใช้ประเมินความเสี่ยง ทั้งในแง่สถิติ และการวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อวางแผนรับมือร่วมด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้จากเว็บไซต์ของ ENISA (https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: