คปภ.เผยประกันคุ้มครอง 'ไวรัสโคโรนา'

กองบรรณาธิการ TCIJ 2 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 2399 ครั้ง

คปภ.เผยประกันคุ้มครอง 'ไวรัสโคโรนา'

คปภ.แจงประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันเดินทาง คุ้มครองไวรัสโคโรนา เตือนคนเดินทางทำประกันภัยบริหารความเสี่ยง เล็งพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะรับมือการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา | ที่มาภาพประกอบ: Wikipedia

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อช่วงปลายเดือน ม.ค. 2563 ว่านายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า จากกรณีเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน นั้น สำนักงาน คปภ.มีความห่วงใยคนไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ จึงควรเตรียมความพร้อม รวมถึงควรมีมาตรการเสริมที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

สำหรับผู้ทำประกันภัยไว้ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นไปตามรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัย ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมและอุ่นใจ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กรมธรรม์ประกันภัยจะเข้ามาเยียวยาความสูญเสียแก่ประชาชนเบื้องต้น 1.กรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี รวมถึงการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยบริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิตตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

2.การประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยด้วยโรค รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และ 3.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยขึ้นอย่างกะทันหันหรือเฉียบพลัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ในต่างประเทศไม่ว่าในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. กำลังเร่งหารือกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยโดยเฉพาะ เพื่อคุ้มครองการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตลอดจนจะออกมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: