ถอดไทม์ไลน์โรงไฟฟ้าชุมชนออกจากเว็บไซต์ กกพ. หวั่นสับสน หลัง PDP ฉบับปรับปรุงไม่เข้า ครม. ตามแผน

กองบรรณาธิการ TCIJ 2 ก.ค. 2563 | อ่านแล้ว 2757 ครั้ง

ถอดไทม์ไลน์โรงไฟฟ้าชุมชนออกจากเว็บไซต์ กกพ. หวั่นสับสน หลัง PDP ฉบับปรับปรุงไม่เข้า ครม. ตามแผน

สื่อ Energy News Center เผย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดึงไทม์ไลน์โรงไฟฟ้าชุมชนออกจากเว็บไซต์ป้องกันประชาชนสับสน หลังแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ยังไม่นำเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 โดยยังยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดรับเอกสารผู้เข้าร่วมโครงการฯ ล่วงหน้าก่อน PDP 2018 ฉบับใหม่จะผ่าน ครม. เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการทำผิดตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 ว่าหลังจากที่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หรือ PDP 2018 rev1 ที่มีการบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากกว่า 1,933 เมกะวัตต์ (ภายในปี 2565 จะเข้าระบบ จำนวน 700 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนประเภท Quick Win ปริมาณรับซื้อไม่เกิน 100 เมกะวัตต์) เอาไว้ในแผนได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มาตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.2563 และมีความล่าช้าไปมากกว่า 3 เดือนในการนำเข้าการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 เรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมตามที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับสื่อมวลชน

1 ก.ค.2563 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่าสำนักงาน กกพ.ได้ถอดเนื้อหาที่ได้กำหนดกรอบเวลา 'โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) หรือโครงการระยะเร่งด่วน' รวม 100 เมกะวัตต์ ที่ได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของ กกพ. ออกไปก่อน เพื่อป้องกันประชาชนสับสน เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2563 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 (PDP2018) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่มีการบรรจุแผนโรงไฟฟ้าชุมชนเอาไว้ยังไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โดยกรอบเวลาดังกล่าวจัดทำตามการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคาดว่า ครม.จะเห็นชอบแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ภายในเดือน มิ.ย.2563 แต่เมื่อ ครม.ยังไม่พิจารณา ทาง สำนัก กกพ.จึงต้องรอความชัดเจนจากนโยบายเสียก่อน

ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดรับเอกสารผู้เข้าร่วมโครงการฯ ล่วงหน้าก่อน PDP 2018 ฉบับใหม่จะผ่าน ครม. เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการทำผิดตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย

อนึ่งทั้งสำนักงาน กกพ.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทำกรอบเวลาดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ประเภทโครงการ Quick Win เอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีการระบุว่า ครม.ให้ความเห็นชอบ PDP 2018 rev1 ภายในเดือน มิ.ย.2563 จากนั้นทาง กกพ.จะสามารถออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทเร่งด่วน หรือ Quick Win ได้ในข่วงต้นเดือน ก.ค. 2563 และเปิดให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการยื่นข้อเสนอเข้ามาภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนจะนำข้อเสนอส่งให้ คณะอนุกรรมการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พิจารณาคัดเลือก และจะประกาศชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 2 ก.ย.2563 และให้มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ภายใน 30 ธ.ค. 2563 และผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ภายในปี 2564

ดังนั้นเมื่อแผน PDP2018 rev1 ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ภายในเดือน มิ.ย.2563 จึงทำให้ไทม์ไลน์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และหากมีความล่าช้าออกไปมาก จนทำให้การลงนาม PPA และ COD ไม่ทันตามกำหนดการเดิม กระทรวงพลังงานก็จะต้องเสนอ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อขอขยายกรอบเวลา COD ของโครงการออกไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อเท็จจริง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: