ปั้ม ปตท. เปิดขายแอลกอฮอล์ '1 คนต่อ 1 ลิตร 110 บาท' เริ่ม 4 เม.ย. 2563 ใน กทม. ก่อน

กองบรรณาธิการ TCIJ 2 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 2698 ครั้ง

ปั้ม ปตท. เปิดขายแอลกอฮอล์ '1 คนต่อ 1 ลิตร 110 บาท' เริ่ม 4 เม.ย. 2563 ใน กทม. ก่อน

ปั้ม ปตท. เปิดขายแอลกอฮอล์ '1 คนต่อ 1 ลิตร 110 บาท' เริ่ม 4 เม.ย. 2563 ใน กทม. ก่อน - 15 เม.ย. 2563 นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี - 17 เม.ย. 2563 ภาคตะวันออก - 23 เม.ย. 2563 ภาคใต้ - 29 เม.ย. 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 1 พ.ค. 2563 ภาคกลาง - 3 พ.ค. 2563 ภาคเหนือและภาคตะวันตก - ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มการซื้อ การต่อแถวรอซื้อ ณ จุดจำหน่าย ต้องเว้นระยะห่างต่อกันอย่างน้อย 1 เมตร  | ที่มาภาพ: Energy News Center

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 ว่า พีทีที สเตชั่น (ปั้ม ปตท.) พร้อมจำหน่ายแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% ราคาพิเศษ 1แสนขวด ขวดละ 110 บาท ( บรรจุปริมาณ 1 ลิตร) สำหรับทำความสะอาดราคาพิเศษ 4 เม.ย. นี้ โดยจำกัดสิทธิ์ให้1 คน ต่อ 1 ขวด ที่ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มการซื้อ

ทั้งนี้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ได้จัดหาแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% จากบริษัทผู้ผลิตที่มีสูตรผลิตและได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 100,000 ขวด เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาพิเศษขวดละ 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ราคาขวดละ 110 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไป โดยจะเริ่มจำหน่ายดังนี้

4 เม.ย. 2563 ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

15 เม.ย. 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี

17 เม.ย. 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคตะวันออก

23 เม.ย. 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคใต้

29 เม.ย. 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1 พ.ค. 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคกลาง

3 พ.ค. 2563 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคเหนือและภาคตะวันตก

สำหรับแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% สามารถใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก หรือใช้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป ลดการสะสมของเชื้อโรคได้ 99.99% ซึ่งจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้

อย่างไรก็ตามด้วยสินค้าที่มีปริมาณจำกัด จึงกำหนดให้ ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อ พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มการซื้อ

โดยการต่อแถวรอซื้อ ณ จุดจำหน่าย ต้องเว้นระยะห่างต่อกันอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะมีจุดจำหน่าย บริเวณหน้าสำนักงาน หรือในร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในพื้นที่ ตามวันที่กำหนด ระหว่างเวลา 09:00 – 12:00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในแต่ละภาค ได้ที่ 1365

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: