ออมสิน 'พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือน' ให้ทุกรายอัตโนมัติ ไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียน

กองบรรณาธิการ TCIJ 2 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 569 ครั้ง

ออมสิน 'พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือน' ให้ทุกรายอัตโนมัติ ไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียน

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม ธนาคารออมสิน จึงมีโครงการสำหรับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจน รวมถึงผู้มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563 โดยจะพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้ทุกรายอัตโนมัติ 3 เดือน เริ่ม 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2563 ย้ำไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียน

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 ว่านายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมอบนโยบายให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะนี้

สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะมีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท และสินเชื่อSMEs มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 20 ล้านบาท เริ่ม 1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย. เช่นกัน ส่วนลูกค้า ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินช่วยลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำในปี 2563 ถึงปี 2564 จากเดิมขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินเรียกเก็บ เหลือ 5% ของยอดเงินเรียกเก็บ จากนั้นในปี 2565 ให้ชำระในอัตรา 8% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ และปี 2566 อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดเงินที่เรียกเก็บ

ทั้งนี้หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วยังไม่สามารถชำระได้ สามารถใช้วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารฯ ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้าได้เลย ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: