รบ.ฟิลิปปินส์อนุมัติปลูก 'ข้าวทอง' GMO ชนิดแรกเพื่อต่อสู้ภาวะขาดสารอาหาร

กองบรรณาธิการ TCIJ: 2 ม.ค. 2563 | อ่านแล้ว 2490 ครั้ง

รบ.ฟิลิปปินส์อนุมัติปลูก 'ข้าวทอง' GMO ชนิดแรกเพื่อต่อสู้ภาวะขาดสารอาหาร

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์แถลงหลังโรงงานอุตสาหกรรมของรัฐบาลได้อนุญาตให้ปลูกข้าวพันธุ์ข้าวทอง (Golden Rice) ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการปรับแต่งพันธุกรรม เพื่อบริโภคและต่อสู้กับปัญหาการขาดวิตามินเอของประชากร  ด้านองค์การอนามัยโลก เผยเช่นเดียวกันว่าข้าวทองจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่คร่าชีวิตเด็กทั่วโลกได้ถึงปีละ 250,000 คน แม้ที่ผ่านมาจะถูกต่อต้านจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาข้าวปรับแต่งพันธุกรรม โดยให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยของสุขภาพ

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ เผยอีกว่าข้าวทองมีความปลอดภัยเหมือนข้าวทั่วๆ ไปซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของข้าวชนิดนี้แล้ว โดยใช้ยีนจากข้าวโพด และยีนจากแบคทีเรียในดินที่เพิ่มเข้าไปในข้าว เปลี่ยนข้าวให้เป็นสีทอง อีกทั้งเมล็ดข้าวจะผลิตสารเบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ ที่ทำให้แครอทและมันฝรั่งหวานเป็นสีส้ม 

ด้านสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติของฟิลิปปินส์ (International Rice Research Institute; IRRI) ที่พัฒนาข้าวปรับแต่งพันธุกรรม เผยว่าเด็กในฟิลิปปินส์ที่ขาดวิตามินเอมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 15.2% ในปี 2551 เป็น 20.4% ในปี 2556 โดยข้าวทองจะสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของเด็กได้มากกว่าครึ่ง แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าข้าวทองจะสามารถปลูกได้เมื่อใหร่ เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องนี้ยังต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าข้าวทองจะไม่ทำให้เกิดปัญหาในสาขาของเกษตรกร

 

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: New Scientist, 31/12/2019

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: