จับตา: ประเมิน 'ไวรัสโคโรนา' กระทบเศรษฐกิจจีนไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านหยวน

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 ก.พ. 2563 | อ่านแล้ว 2741 ครั้ง


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพียง 1 เดือน กระทบเศรษฐกิจจีนปี 2020 ไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านหยวน (ประมาณ 1.35 ล้านล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของ GDP จีนทั้งปี | ที่มาภาพประกอบ: Natural News

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยแพร่บทวิเคราะห์ 'การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่...เพียง 1 เดือนคาดกระทบเศรษฐกิจจีนปี 2563 ไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านหยวน' ระบุว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังคงส่อเค้าความรุนแรงต่อเนื่อง นำมาซึ่งมาตรการสูงสุดของทางการจีน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการระงับการสัญจรเข้าออกจากเมือง และการคมนาคมขนส่งภายในเมือง ครอบคลุม 18 เมืองภายในมณฑลหูเป่ย

การระงับการดำเนินธุรกิจและจัดการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจีนทั้งในและต่างประเทศ การสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองอื่นๆ ของจีนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อาทิ กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ รวมถึงการขยายระยะเวลาช่วงวันหยุดตรุษจีนออกไปอีก 3 วันจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 ม.ค.2563 เพื่อชะลอการเดินทางของผู้คน

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคาบเกี่ยวกับช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ชาวจีนมีการเดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ต่อเศรษฐกิจจีนเบื้องต้นในกรอบระยะเวลา 1 เดือน อาจสูงถึง 300,000 ล้านหยวน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของ GDP จีนทั้งปี

ทั้งนี้ ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2020 อาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 5.5-5.9 โดยมีผลกระทบหลักๆ ผ่านทางภาคค้าปลีก ภาคขนส่ง และภาคบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคและการท่องเที่ยว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั้งในจีนเองและนอกประเทศจีน ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยหากสถานการณ์ยื้ดเยื้อจะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนเผชิญความเสี่ยงด้านลบเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องจับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนในช่วงที่ผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโรค เพื่อชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจ ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน

ท่ามกลางความสามารถในการใช้เครื่องมือทางการคลังของทางการจีน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับที่จำกัด ดังนี้แล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจะคอยประเมินสถานการณ์เป็นระยะ และจะมีการปรับปรุงตัวเลขทางเศรษฐกิจอีกครั้ง หากมีพัฒนาการใหม่ของระดับความรุนแรง ขอบเขตและความยืดเยื้อของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในระยะข้างหน้า

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: