เผย ต.ค.2562-เม.ย. 2563 ไทยส่งคนไปทำงานต่างประเทศแล้ว 47,368 คน

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 มิ.ย. 2563 | อ่านแล้ว 486 ครั้ง

เผย ต.ค.2562-เม.ย. 2563 ไทยส่งคนไปทำงานต่างประเทศแล้ว 47,368 คน

ข้อมูลจากกรมการจัดหางานระบุ ระหว่างเดือน ต.ค.2562-เม.ย. 2563 ไทยส่งคนไปทำงานต่างประเทศแล้ว 47,368 คน คิดเป็น 47.37% ของเป้าหมาย 100,000 คน ไปไต้หวันมากที่สุด 14,071 คน เกาหลีใต้ 5,755 คน มาเลเซีย 5,059 คน ญี่ปุ่น 4,481 คน และอิสราเอล 3,273 คน สร้างรายได้เข้าประเทศ 76,362 ล้านบาท

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 ว่านายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยตามที่กรมการจัดหางานมีนโยบายในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งส่งเสริมการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ

เพื่อนำกลับมาใช้ในประเทศโดยเฉพาะในสาขาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ ขณะนี้ (ตุลาคม 2562-เมษายน 2563) ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้ว 47,368 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 ของเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศที่ตั้งไว้ 100,000 คน

โดยจัดส่งไปทำงานไต้หวันมากที่สุด 14,071 คน รองลงมาคือ สาธารณรัฐเกาหลี 5,755 คน มาเลเซีย 5,059 คน ญี่ปุ่น 4,481 คน และ อิสราเอล 3,273 คน สร้างรายได้เข้าประเทศ 76,362 ล้านบาท ซึ่งหากประเทศไทยสามารถส่งแรงงานไทยได้ตามเป้าหมาย จะมีรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 140,000 ล้านบาท นับเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทำที่สามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้จำนวนมาก

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการมากกว่าเดิม และการปฏิบัติงานต่างๆ ของกรมการจัดหางาน ได้ดำเนินการอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค และประกาศกำหนดของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ขอย้ำให้แรงงานไทยที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ควรไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน นายสุชาติฯ กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: