อย. เพิกถอนใบรับจดแจ้ง-เรียกเก็บคืนเจลล้างมือ 24 รายการ

กองบรรณาธิการ TCIJ 1 เม.ย. 2563 | อ่านแล้ว 609 ครั้ง

อย. เพิกถอนใบรับจดแจ้ง-เรียกเก็บคืนเจลล้างมือ 24 รายการ

อย. ประกาศเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ 24 รายการ ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70 % เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน | ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

1 เม.ย. 2563 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่าภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและให้เรียกเก็บคืนเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จำนวน 24 รายการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2563 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอางและต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% โดยปริมาตร ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย. จึงได้เพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เจลล้างมือดังกล่าว

โดยประชาชนทั่วไป หรือผู้ขาย อยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง 24 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านขายหรือซื้อมาใช้หรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิกถอน หรือผิดกฎหมายได้ที่ https://s.oryor.com/864dd4

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ