'ซีพี' ฟ้องแพ่ง 'ฐานเศรษฐกิจ' กว่า 631 ล้าน กรณีถูกกล่าวหาฮุบที่ดินทำ EEC ศาลรับฟ้องแล้ว นัด 14 มี.ค. 2562

กองบรรณาธิการ TCIJ 22 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 2897 ครั้ง

'บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด' หรือ 'ซีพี' มอบอำนาจให้ทนายความฟ้อง 'บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด' ฐานละเมิด ร่วมกันเสนอข่าวบิดเบือนจากความเป็นจริงว่า “‘ซีพี’ ยึดที่รัฐ 4 พันไร่ ฮือต้านธนารักษ์ประเคนที่ดินบางน้ำเปรี้ยวขึ้นเมืองใหม่” ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 631 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้รับสำนวนฟ้องไว้แล้ว เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2561 เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.3328/2561 นัดชี้สองสถาน วันที่ 14 มี.ค. 2562

สำนักข่าวอิศรา รายงานเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2561 ว่าบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบอำนาจให้ นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ ทนายความเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด, นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ, บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด, นายอมรเวช รุจาทรัพย์, นายบากบั่น บุญเลิศ, นางสาวกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล, นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก เป็นจำเลยรวม 7 คน ฐานละเมิด ขอให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 631,400,000.- บาท

กรณีนี้ เนื่องจากจำเลยทั้ง 7 คน ร่วมกันเสนอข่าวบิดเบือนจากความเป็นจริงว่า “‘ซีพี’ ยึดที่รัฐ 4 พันไร่ ฮือต้านธนารักษ์ประเคนที่ดินบางน้ำเปรี้ยวขึ้นเมืองใหม่” ซึ่งในข้อเท็จจริง โจทก์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่ดิน 4,000 ไร่ ในตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่อย่างใด ทั้งนี้ การเสนอข่าวดังกล่าวเป็นเหตุให้โจทก์ เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง จากสังคมและประชาชนทั่วไป กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรและธุรกิจ จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาล

ทั้งนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้รับสำนวนฟ้องไว้แล้ว เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2561 เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.3328/2561 นัดชี้สองสถาน วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 9:00 น.

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: