คนไทยรู้ยัง: คาดปี 2562 ธุรกิจจัดส่งอาหารในไทยมีมูลค่าเกือบ 3.5 หมื่นล้านบาท

ทีมข่าว TCIJ: 31 พ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 3490 ครั้ง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินว่า ธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังแหล่งที่พัก (Food Delivery) ในปี พ.ศ. 2562 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 33,000-35,000 ล้านบาท สืบเนื่องมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและความนิยมของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร ที่มาภาพประกอบ: The Star Online/Bloomberg

เดือน พ.ค. 2562 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินว่า ธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังแหล่งที่พัก (Food Delivery) ในปี พ.ศ. 2562 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 33,000-35,000 ล้านบาท หรือ เติบโตประมาณร้อยละ 14 จากปี 2561 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วและความนิยมของแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร ได้ดึงดูดผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ธุรกิจร้านอาหารให้เข้ามาขยายตลาด ก่อให้เกิดโอกาสและความท้าทายที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับแผนธุรกิจ นอกจากนี้ยังอาจกระตุ้นให้เกิดการควบรวมกิจการของผู้ประกอบการภายในห่วงโซ่ธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ไม่เพียงแต่ช่วยเร่งการขยายตัวของธุรกิจ Food Delivery แต่แอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร (Food Delivery Application) ยังช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้เล่นในห่วงโซ่ธุรกิจ อาทิ ร้านอาหาร กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร โดยคาดว่ารายได้ที่กระจายไปยังผู้เล่นภายในประเทศมีสัดส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังแหล่งที่พัก (Food Delivery) นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมีส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจ Food Delivery มีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจร้านอาหาร

นอกจากนี้ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการวิเคราะห์ผลจากแบบสำรวจและพบว่า แอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร (Food Delivery Application) อาจเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของร้านอาหาร สะท้อนจากการที่กลุ่มตัวอย่างจำนวนมากเลือกสั่งอาหารจากร้านอาหารขนาดกลางและเล็ก อาทิ ร้านอาหารเก่าแก่ตามห้องแถว ร้านอาหารข้างทางที่มีชื่อเสียง ร้านอาหารไทยและอีสาน เป็นต้น โดยร้านอาหารในกลุ่มนี้ได้รับยอดการสั่งผ่านแอปพลิเคชั่นสูงเป็นอันดับสองรองจากร้านอาหารจานด่วนที่เคยเป็นผู้ครองตลาดมาอย่างยาวนาน ทำให้เห็นถึงโอกาสในการขยายฐานลูกค้าของผู้ประกอบการร้านอาหารประเภทนี้ผ่านการเข้าร่วมแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร

ทั้งนี้ราคาและส่วนลด รวมไปถึงความเร็วในการจัดส่งสินค้า เป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างในการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค สะท้อนจากคำตอบทั้งในแง่ของความพึงพอใจและปัญหาที่พบของผู้บริโภคจากการขนส่งที่ล่าช้า นอกจากนี้ยังมีผู้บริโภคหลายรายพบปัญหาจากความไม่สมบูรณ์ของตัว Application ที่ส่งผลให้สมาร์ทโฟนค้าง รวมไปถึงการคลาดเคลื่อนของแผนที่ที่แสดงบน  Application กับสถานที่จริง

กระนั้น ผู้บริโภคบางส่วนยังคงชื่นชอบการนั่งรับประทานในร้านอาหาร แม้ว่าการสั่งอาหารผ่าน Application จะเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคให้ความนิยม แต่ยังมีกลุ่มตัวอย่างถึงหนึ่งในสาม ให้ความเห็นว่าร้านอาหารยังจำเป็นต้องมีการขยายสาขา โดยให้เหตุผลเรื่องความรวดเร็วและการรองรับจำนวนลูกค้าที่มากขึ้น ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคบางส่วนก็ยังให้ความสำคัญกับการไปนั่งรับประทานที่ร้านอาหารอยู่เช่นกัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: