กลุ่ม มทร. ระบุไม่ปล่อยให้จีนกำหนดหลักสูตรเอง ยืนยันยึดมาตรฐาน สกอ.

กองบรรณาธิการ TCIJ 31 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 843 ครั้ง

กลุ่ม มทร. ระบุไม่ปล่อยให้จีนกำหนดหลักสูตรเอง ยืนยันยึดมาตรฐาน สกอ.

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) แจงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยแย่งนักศึกษาจีนเข้าเรียนและเปิดให้ทางฝ่ายจีนกำหนดหลักสูตรเอง มทร.ทุกแห่งยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง การจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะต้องยึดตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 ว่านายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่ง กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ.มทร. ว่าที่ประชุมได้มีการสอบถามถึงกระแสข่าวที่มีการวิพากวิจารณ์ว่าขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยแย่งนักศึกษาจีนเข้าเรียน และเปิดให้ทางฝ่ายจีนกำหนดหลักสูตรเอง ซึ่ง มทร.ทุกแห่งยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง การจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องยึดตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก และทุกหลักสูตรจะต้องผ่านสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้ต่างชาติมาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเองจึงเป็นไปไม่ได้ นักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าเรียนในประเทศไทยนั้น หากเป็นหลักสูตรภาษาไทย ต้องรู้และเข้าใจภาษาไทย หรือต้องเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ที่ผ่านเกณฑ์จาก สกอ.แล้ว คนต่างประเทศจะกำหนดหลักสูตรขึ้นมาเองจึงเป็นไปไม่ได้

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีหารือว่า ขณะนี้มีองค์ความรู้ใหม่ในการทำงานเชิงบูรณาการวิชาการ ต้องมีความเข้าใจบริบทของประเทศ บางสาขาไม่สามารถพัฒนาเองได้จึงเกิดการลงนามข้อตกลงร่วม (MOU) แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของ สกอ.กำหนด ทั้งนี้ถือเป็นการใช้หลักสูตรคู่ MOU กับมหาวิทยาลัย เช่น มทร.อีสาน ทำหลักสูตรระบบราง โดยนักวิชาการของมหาวิทยาลัยไม่สามารถเขียนหลักสูตรเอง จึงมีการเชิญมหาวิทยาลัยในจีนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ร่วมจัดทำหลักสูตร และมทร.อีสานได้จัดการเรียนการสอนจริง แต่อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการสอนอาจไม่เพียงพอ จึงใช้กรอบ MOU ที่ลงนามร่วมกันส่งนักศึกษาไปเรียนเพื่อได้ฝึกการใช้อุปกรณ์จริง เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ บางหลักสูตรจึงเกิดความร่วมมือกัน แต่จะไม่เป็นการนำอาจารย์ต่างชาติ หรือจีนมาสอนเด็ดขาด”ประธาน ทปอ.มทร.กล่าว

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สื่อเผย 'มหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน' แย่ง 'นักศึกษาจีน' เข้าเรียน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ