หนุน SME มีบ้านใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานทำธุรกิจ

กองบรรณาธิการ TCIJ 31 มี.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1019 ครั้ง

หนุน SME มีบ้านใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานทำธุรกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เดินหน้าส่งเสริมให้ SME มีบ้านและต่อยอดใช้เป็นสถานประกอบการ ที่มาภาพประกอบ: stuartlimedigital (Pixabay License)

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2562 ว่านายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยถึงความร่วมมือโครงการ “สร้างบ้าน สร้างอาชีพ” ระหว่างธนาคารกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในปี 2562 นี้ว่าโครงการพร้อมเดินหน้า เติมทักษะ-เติมทุน-เติมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และสามารถต่อยอดสร้างเป็นสถานประกอบการ เพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาส ความร่วมมือดังกล่าวจะเริ่มจัดกิจกรรมงานเสวนาเติมเต็มองค์ความรู้ทั้ง 4 ภาคได้แก่ ภาคอีสาน : จังหวัดนครราชสีมา, ภาคใต้ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร นำร่องในวันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2562 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ร่วมงานจะได้รับทราบเคล็ดลับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย การเตรียมตัวก่อนยื่นขอสินเชื่อ รวมถึงบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยถูก และธพว. ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งด้านองค์ความรู้ ด้านแหล่งเงินทุน เช่น สินเชื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสำหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการ Start Up, ธุรกิจเกษตรกรแปรรูป, ธุรกิจนวัตกรรมการผลิต หรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ สำหรับบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ย 3 ปีแรก 0.417% ต่อเดือน และนิติบุคคล ดอกเบี้ย 3 ปีแรก 0.25% ต่อเดือน ผู้ปรกอบการที่สนใจยื่นกู้ภายในงานได้ ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อใน 7 วัน นอกจากนี้ ยังเปิดบูธประมูลทรัพย์ NPA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยกเว้นค่าอาคารและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะให้ผู้ซื้อ โดยมี ธอส. ร่วมให้บริการแนะนำสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยและ บสย. ร่วมให้บริการค้ำประกันวงเงินสำหรับผู้ประกอบการ SME

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: