ดึงผู้เชี่ยวชาญสอนภาษาจีนพ่อค้าแม่ค้าถนนข้าวสาร

กองบรรณาธิการ TCIJ 30 ส.ค. 2562 | อ่านแล้ว 4239 ครั้ง

ดึงผู้เชี่ยวชาญสอนภาษาจีนพ่อค้าแม่ค้าถนนข้าวสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่ถนนข้าวสาร ดึงผูเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน อบรมเทคนิคการใช้ภาษาจีนแบบเร่งด่วน เพื่อให้สนทนานักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมูลค่าการขายได้มากขึ้น เผยปัจจุบันถนนข้าวสาร มีจำนวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 234 ราย แบ่งเป็นเสื้อผ้า 129 ราย สินค้าเบ็ดเตล็ด 40 ราย อาหารและเครื่องดื่ม 38 ราย กระเป๋า รองเท้า 15 ราย และ นวด สัก ถักผม เฮนน่า 12 ราย ที่มาภาพประกอบ: TCIJ School 6

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2562 ว่านางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพระนคร จัดอบรมทักษะการใช้ภาษาจีนให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยบนถนนข้าวสาร โดยได้จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนที่สามารถอบรมและถ่ายทอดการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายๆ แบบเร่งด่วน สอนการสนทนาเบื้องต้นและการสนทนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการขาย พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการนำสินค้าที่ขายมาทำการฝึกฝนทักษะการแจงรายละเอียดสินค้า ความพิเศษ หรือเรื่องราวความเป็นมาของสินค้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจตัวสินค้ามากขึ้น และพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าในราคาที่สมเหตุผล ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อยบริเวณถนนข้าวสาร เข้ารับการอบรมจำนวน 50 ราย ประกอบด้วย อาหาร 16 ราย เครื่องดื่ม ขนมหวาน 10 ราย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 10 ราย สินค้าเบ็ดเตล็ด 9 ราย และ ถักผม เฮนน่า 5 ราย โดยได้ทำการอบรมจำนวน 2 วัน เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมและวันที่ 19 ส.ค.2562 ที่ห้องประชุมเพชรพระนคร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และหลังจากนั้น จะลงพื้นที่ถนนข้าวสาร เพื่อสังเกตการณ์การนำทักษะที่ได้รับไปใช้เพื่อสื่อสารการขายสินค้าเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีน และนำผลที่ได้มาทำการปรับปรุงเนื้อหาสำหรับการอบรมครั้งต่อไป และพร้อมที่จะขยายการอบรมดังกล่าว ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เท่าที่ได้ลงพื้นที่ดังกล่าว กรมฯ ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร และสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนกข้าวสาร เขตพระนคร แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อสำรวจความต้องการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยที่ค้าขายบนถนนข้าวสาร ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวบนถนนข้าวสารเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ทักษะด้านภาษาจีนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มปริมาณยอดขายสินค้า และส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันการขายสินค้าให้ท่องเที่ยวชาวจีนมักจะผ่านล่าม หรือใช้ภาษามือในการต่อรองราคาสินค้าเป็นหลัก ไม่สามารถสื่อสารถึงคุณสมบัติเฉพาะความโดดเด่น หรือ เรื่องราวของสินค้าได้ ทำให้บางครั้งนักท่องเที่ยวตัดสินใจไม่ซื้อสินค้า และกรมฯกำลังศึกษาหากความต้องการสูงของผู้ประกอบอาชีพที่จะอบรมก็อาจจะเปิดในรอบต่อๆไปก็เป็นไปได้

ทั้งนี้ ปัจจุบันในถนนข้าวสาร มีจำนวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 234 ราย แบ่งเป็นเสื้อผ้า 129 ราย สินค้าเบ็ดเตล็ด 40 ราย อาหารและเครื่องดื่ม 38 ราย กระเป๋า รองเท้า 15 ราย และ นวด สัก ถักผม เฮนน่า 12 ราย

กรมฯ มั่นใจว่าการเพิ่มทักษะด้านภาษาและเทคนิคการขายด้วยภาษาที่หลากหลายมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสื่อสารรายละเอียดของสินค้าได้มากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อสินค้าได้ไม่ยาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ