สมอ.กำหนดมาตรฐานกระดาษบรรจุอาหาร

กองบรรณาธิการ TCIJ 30 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 4774 ครั้ง

สมอ.กำหนดมาตรฐานกระดาษบรรจุอาหาร

สมอ.กำหนดมาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหาร (กระดาษบรรจุอาหาร) เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภคและสนับสนุนลดการใช้พลาสติก ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562 ว่านายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันมีการใช้กระดาษบรรจุอาหารอย่างแพร่หลาย เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก ทำให้เกิดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม โดยปี 2561 พบว่ามีการนำเข้ากระดาษสัมผัสอาหารใช้ในประเทศมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท และมีการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์และเขียนมาทำเป็นภาชนะกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้ เนื่องจากกระดาษดังกล่าวอาจมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ สมอ.จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหาร เบื้องต้นกำหนดมาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารที่ใช้บรรจุอาหารทั่วไปและอาหารบรรจุขณะร้อน เช่น แก้วกาแฟ โดยกำหนดเป็นมาตรฐานทั่วไป มอก. 2948-25xx คาดว่าจะดำเนินการประกาศเป็น มอก.ภายในปี 2562 และหลังจากนั้นจะกำหนดมาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารที่ใช้กับเตาอบ เตาไมโครเวฟและการใช้ที่อุณหภูมิสูง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในปี 2563

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กระดาษสัมผัสอาหาร หมายถึง กระดาษ กระดาษแข็ง และภาชนะกระดาษ ที่นำมาใช้ห่อหุ้ม บรรจุ หรือรองรับอาหารในรูปของ จาน ชาม ถาด ถ้วย กล่อง ถุง ที่ทำจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง รวมถึงภาชนะทำจากเยื่อกระดาษที่ขึ้นรูปเป็นภาชนะแล้วนำไปทำให้แห้ง ซึ่งข้อกำหนดในมาตรฐานจะมีการควบคุมและทดสอบปริมาณสารอันตรายที่มีโอกาสปนเปื้อนกับอาหาร เมื่อใช้งานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้ โรงงานผู้ผลิตกระดาษต้องมีการควบคุมคุณภาพในการผลิต และฉลากผลิตภัณฑ์ต้องมีการระบุข้อความที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้งาน อาทิ ประเภทอาหารที่ใช้หรือห้ามใช้กับกระดาษสัมผัสอาหารนี้ เช่น เหมาะสำหรับอาหารทั่วไป ห้ามใช้กับอาหารที่มีไขมัน อุณหภูมิสูงสุดในการบรรจุอาหาร และมีสัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือแสดงข้อความ “ใช้สัมผัสอาหารได้” เพื่อให้ผู้บริโภค ผู้จำหน่ายอาหาร สามารถนำกระดาษสัมผัสอาหารดังกล่าวไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: