รบ.ฟิลิปปินส์ออกกม.ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปลูกต้นไม้อ่ยางน้อย 10 ต้นถึงจะเรียนจบ

กองบรรณาธิการ TCIJ: 30 พ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 3264 ครั้ง

รบ.ฟิลิปปินส์ออกกม.ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปลูกต้นไม้อ่ยางน้อย 10 ต้นถึงจะเรียนจบ

สมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์ร่างกฎหมายใหม่ชื่อว่า Graduation Legacy For the Environment Act เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาต้องปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 10 ต้น จึงจะจบการศึกษาได้ โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวเกิดขึ้นจากประเพณีปลูกต้นไม้เมื่อจบการศึกษาที่มีอยู่แต่เดิม ซึ่งจะช่วยให้มีต้นไม้ปลูกใหม่เพิ่มปีละ 175 ล้านต้น นับเป็นความหวังที่จะต่อสู้กับปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก

สำหรับพื้นที่ปลูกต้นไม้จะเป็นป่าโกงกาง ป่าที่เหลืออยู่ เขตคุ้มครอง เขตทหาร เขตเหมืองร้าง และชุมชนเมือง โดยที่พันธุ์ไม้ที่จะปลูกจะต้องเหมาะสมกับทำเล ภูมิอากาศ ภูมิประเทศแต่ละพื้นที่ และจะเลือกปลูกต้นไม้พื้นเมืองด้วย

อย่างไรก็ตามฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวนมากถึง 7,641 เกาะ หลายแห่งถูกรุกล้ำพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร พื้นที่ป่าของฟิลิปปินส์ลดลงจากที่เคยมีป่าปกคลุมทั่วประเทศราว 70% เหลือเเพียง 20% ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน ทำให้กฏหมายฉบับนี้นอกจากจะสร้างความคิดรักษาระบบนิเวศแล้ว ยังช่วยสร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติให้กับคนฟิลิปปินส์รุ่นต่อไปเนื่องจากแต่ละปีฟิลิปปินส์ต้องเผชิญภัยธรรมชาติหลายรูปแบบทั้งพายุ น้ำท่วมและดินถล่ม ซึ่งการปลูกต้นไม้จะยังช่วยรักษาความเสียภายเหล่านี้ไว้ได้

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Pulse, 29/05/2019

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: