จับตา: Infographic แผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้ง 43 จังหวัด 4,132 หมู่บ้าน

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 ธ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 3985 ครั้ง


เมื่อช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2562 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผย 'แผนปฏิบัติการรับมือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 43 จังหวัด 4,132 หมู่บ้าน' โดยจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาล 524 แห่ง 34 จังหวัด โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองทัพบบก และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) และจัดหาแหล่งน้ำผิวดิน 232 โครงการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

สำหรับด้านการเกษตรนอกเขตชลประทาน พื้นที่เสี่ยงรุนแรงไม้ผลอาจยืนต้นตาย 30 จังหวัด 3.7 แสนไร่ กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุน พร้อมขุดบ่อบาดาลและหาแหล่งน้ำผิวดิน

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: