ผลสำรวจพบ 'Gen-Y' ไทย ใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้น 112%

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 พ.ย. 2562 | อ่านแล้ว 820 ครั้ง

ผลสำรวจพบ 'Gen-Y' ไทย ใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้น 112%

ศูนย์วิเคราะห์ ทีเอ็มบี พบพฤติกรรมคนเจน Y กลัวตกกระแส จนใช้จ่าย เพื่อ 'ของมันต้องมี' เกือบปีละ 1 แสนบาทต่อคน คิดเป็น 1.37 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 112 แม้ต้องเป็นหนี้ และผ่อนชำระดอกเบี้ย ที่มาภาพประกอบ: The Robin Report

ThaiPBS รายงานเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 ว่าศูนย์วิเคราะห์ทีเอ็มบี ธนาคารทหารไทย รายงานการผลการศึกษาพฤติกรรมการเงินจากข้อมูลโซเชียลมีเดียของคนกลุ่มเจนวาย หรือ ผู้มีอายุระหว่าง 23 - 38 ปี พบว่าคนส่วนใหญ่ฝันอยากมีบ้านและรถยนต์เป็นของตัวเองก่อนอายุ 40 ปี และเมื่อเริ่มทำงาน ตั้งเป้าหมายมีเงินเก็บ 6 ล้านบาท แต่จะออมเงินเฉลี่ยเพียงเดือนละ 5,500 บาท

แต่ในความเป็นจริง นายนริศ สถาผลเดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์ ทีเอ็มบี กล่าวว่า คนเจนวายส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับทัศนคติว่า ของมันต้องมี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อโทรศัพท์ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋า นาฬิกาหรือเครื่องประดับ ร้อยละ 69 ขณะที่ รายการซื้อบ้านซื้อรถตามความฝัน กลับมีสัดส่วนลดลงรวมทั้งสัดส่วนเงินออมไม่ถึงร้อยละ 10 คิดเป็นรายจ่ายของมันต้องมี 95,000 บาท เมื่อเทียบกับรายได้ต่อปี 370,000 บาท ต่อปี คิดเป็น 1 ใน 4 ของรายได้ต่อปี โดยรายจ่าย "ของมันต้องมี" ของเจนวาย ปี 2560 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 112 เมื่อเทียบกับปี 2551 หรือมากกว่า 1.37 ล้านล้านบาท ซึ่งเทียบกับ 8 เท่าตัว ของมูลค่า รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน หรือ ร้อยละ 91ของมูลค่าการลงทุนในอีอีซี 5 ปี

ผลสำรวจยังพบว่า คนเจนวายส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเหล่านั้น เพราะกลัวตกกระแส ร้อยละ 42 มากกว่า มองว่า เป็นของจำเป็น ร้อยละ 37 แถมเงินที่ใช้ซื้อ มาจากการกู้ธนาคาร โดยใช้บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด ซึ่งมากกว่าร้อยละ 70 ของเจนวาย ผ่อนชำระสินค้าและบริการ แบบเสียดอกเบี้ย

ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า คนเจนวายมีการกู้เงิน 7.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 50 ของประชากรเจนวาย มีภาระหนี้เฉลี่ยคนละ 432,000 บาท ในจำนวนนี้เป็นหนี้เสีย 1.4 ล้านคน เป็นหนี้เสีย ร้อยละ 7.1 ของสินเชื่อทั้งหมดที่มีการผิดนัดชำระ

ทั้งนี้ หากเจาะลึกพฤติกรรมการเงิน และทัศนคติ ของเจนวาย พบว่าคนเจนวาย มากกว่า 6.8 ล้านคน ให้ความสำคัญกับ การใช้จ่าย "ของมันต้องมี" มากกว่า "เงินเก็บ" เพราะเมื่อเงินเดือนออก คนเจนวาย ร้อยละ 60 นำไปชำระหนี้และซื้อของก่อนเก็บออม อีกทั้งยังเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ในสัดส่วนที่สูงซึ่งตรงข้าม กับ คนเจนวายที่มีพฤติกรรม "ของมันต้องมี" แต่เก็บเงินได้ มักวางแผนการเงิน ผ่านบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง ลงทุนในหุ้น หรือ ตราสารเงินอื่น ๆ

ศูนย์วิเคราะห์ ทีเอ็มบี จึงแนะนำให้ คนเจนวาย ลดพฤติกรรมของมันต้องมี ไม่เกินร้อยละ 50 ควบคู่กับการวางแผนบริหารเงินออม คาดว่า จะช่วยให้ มีเงินสะสมเพิ่มขึ้น ปีละ 430,000 บาท และอาจช่วยให้มีความสามารถซื้อทรัพย์สินตามที่ฝันไว้ ในระยะ 10-30 ปี เมื่อเทียบกับพฤติกรรมเดิม อาจใช้เวลามากกว่า 90 ปี

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ