รมว.เกษตร สั่งกรมปศุสัตว์ เร่งรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัด ตั้งเป้าปีงบฯ 2563 จำนวน 6 แสนตัว

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 ต.ค. 2562 | อ่านแล้ว 4978 ครั้ง

รมว.เกษตร สั่งกรมปศุสัตว์ เร่งรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัด ตั้งเป้าปีงบฯ 2563 จำนวน 6 แสนตัว

รมว.เกษตร สั่ง 'กรมปศุสัตว์' เร่งรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัด หรือด้อยโอกาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมจำนวน หวังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ตั้งเป้างบฯ 2563 ผ่าตัดทำหมันทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 6 แสนตัว

เว็บไซต์ไทยรัฐ รายงานเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 ว่าในปีที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ สามารถผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัดหรือด้อยโอกาส ได้ 282,845 ตัว แบ่งออกเป็น สุนัข 160,445 ตัว และแมว 122,400 ตัว ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสำรวจล่าสุด พบว่ามีสุนัขจรจัด หรือด้อยโอกาสประมาณ 2.6 ล้านตัว แมวจรจัดหรือด้อยโอกาสประมาณ 1 ล้านตัว รวมทั่วประเทศประมาณ 3.6 ล้านตัว

นายเฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์มีเป้าหมายการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัดหรือด้อยโอกาส รวม 3 แสนตัว/ปี แต่ปริมาณสุนัข-แมวจรจัด ยังคงมีจำนวนมาก และมีอัตราการเพิ่มจำนวนที่รวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมจำนวนสุนัข-แมวจรจัด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์จัดทำโครงการรณรงค์และเพิ่มเป้าหมายการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวจรจัดหรือด้อยโอกาส ในปีงบประมาณ 2563 จากเดิมเป้าหมาย 3 แสนตัว เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เป็น 6 แสนตัวทั่วประเทศ

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการให้บริการเพิ่มมากขึ้น และลดจำนวนสุนัข-แมวจรจัดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับการดำเนินงานได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนจะได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และทำให้ประเทศไทยปลอดโรคนี้ในที่สุด ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ได้ทรงตั้งไว้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: