BOI ย้ำธุรกิจซื้อขายออนไลน์ไม่ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 ส.ค. 2562 | อ่านแล้ว 4154 ครั้ง

BOI ย้ำธุรกิจซื้อขายออนไลน์ไม่ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ย้ำไม่ได้ให้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่กิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของคนไทยหรือของต่างชาติ ก็จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายสินค้า

29 ส.ค. 2562 เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รายงานว่าจากที่ได้มีข่าวเผยแพร่ในลักษณะว่า BOI ได้ให้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่เป็นพิเศษ ในกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยเป็นการให้สิทธิเหนือกว่าผู้ประกอบการชาวไทยนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ขอชี้แจงดังนี้

1. BOI ไม่ได้ให้สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่กิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของคนไทยหรือของต่างชาติ ก็จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการขายสินค้า

2. BOI เปิดให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวข้อง คือ “กิจการศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะ” เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค และขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นศูนย์กระจายสินค้า ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติที่ทันสมัย และมีการจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งหากได้รับส่งเสริมก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี เฉพาะรายได้จากค่าบริการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ส่วนรายได้จากการขายสินค้าจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด

3. การส่งเสริม “กิจการศูนย์กระจายสินค้าอัจฉริยะ” ของบีโอไอดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไทยหรือต่างชาติก็สามารถยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนได้ ซึ่งหากได้รับการส่งเสริมก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ