แก้จำนวน ส.ก.ใหม่ กำหนดเขตละ 1 คนต่อราษฎร 1.5 แสนคน ตัดเลือกตั้ง ส.ข.ออก

กองบรรณาธิการ TCIJ 29 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 757 ครั้ง

แก้จำนวน ส.ก.ใหม่ กำหนดเขตละ 1 คนต่อราษฎร 1.5 แสนคน ตัดเลือกตั้ง ส.ข.ออก

ออก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. ฉบับที่ 6 แก้จำนวนสมาชิกสภา กทม. ให้แต่ละเขตมี ส.ก. 1 คนต่อราษฎร 1.5 แสนคน หากเศษเกิน 7.5 หมื่นคน ให้เพิ่ม ส.ก.ได้อีก 1 คน พร้อมแก้ไขคุณสมบัติ ส.ก. ผู้ว่าฯ กทม. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การจัดเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ตัดเรื่องเลือกตั้ง ส.ข.ออก ที่มาภาพ: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2562 ว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) หรือ สก. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม.และผู้ว่าราชการ กทม. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม.และผู้ว่าฯ กทม. และการดำเนินการเลือกตั้งสภา กทม.และผู้ว่าฯ กทม. ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภา กทม. การพ้นตำแหน่งของผู้ว่าฯ กทม.และการกระทำต้องห้าม

ทั้งนี้ จำนวนสมาชิกสภา กทม. กำหนดให้แต่ละเขต มีจำนวนสมาชิกสภา กทม. 1 คน ต่อราษฎร 1.5 แสนคน หากเศษของราษฎร 1.5 แสนคนนั้นเกิน 7.5 หมื่นคน ให้มีสมาชิกสภา กทม.เพิ่มอีก 1 คน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แต่หากเขตใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจำนวน ถ้าจัดเลือกตั้งใหม่ก็ยังไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งครบจำนวนอีก ให้ถือว่าสภา กทม.ประกอบด้วยจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภา เว้นแต่จะมีจำนวนสมาชิกไม่ถึง 2 ใน 3

ด้าน ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้เน้นเรื่องการได้มาซึ่งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. ซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้ง แต่ไม่ได้กล่าวถึงสมาชิกสภาเขตหรือ ส.ข. โดยเท่ากับว่าจากนี้จะไม่มีการเลือกตั้ง ส.ข.อีก ซึ่งสอดคล้องกับกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่า การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ตัดประเด็นเลือกตั้ง ส.ข.ออก แต่ให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเขตเข้ามาทำงานแทน โดยให้อำนาจผู้อำนวยการเขตดำเนินการแต่งตั้ง

 

อ่านเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ