พบมี รพ.เอกชนบางส่วนคิดค่ายาสูงเกินจริงตั้งแต่ 30-300%

กองบรรณาธิการ TCIJ 28 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 2487 ครั้ง

พบมี รพ.เอกชนบางส่วนคิดค่ายาสูงเกินจริงตั้งแต่ 30-300%

คณะทำงานพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ฯ เผยโรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์และร้านจำหน่ายยาขนาดใหญ่ ได้แจ้งข้อมูลซื้อขาย รวมถึงราคาซื้อและขาย มาให้กรมการค้าภายในตามกำหนดเส้นตายวันที่ 4 เม.ย. 2562 แล้ว แต่ยังส่งมาไม่ครบทุกราย พบว่ากว่าครึ่งของรายการสินค้าทั้งหมดกว่า 10,000 ราย แบ่งเป็นยา 3,892 รายการ เวชภัณฑ์ 868 รายการ และบริการทางการแพทย์ 5,286 รายการนั้น โรงพยาบาลเอกชนขายในราคาสมเหตุสมผล แต่อีกครึ่งหนึ่งตั้งราคาขายสูงเกินสมควรตั้งแต่ 30-300% ที่มาภาพประกอบ: DarkoStojanovic (CC0)

ไทยรัฐออนไลน์ รายงานเมื่อต้นเดือน เม.ย. 2562 ที่ผ่านมาว่านายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล เปิดเผยว่าขณะนี้ โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ และร้านจำหน่ายยาขนาดใหญ่ ได้แจ้งข้อมูลซื้อขาย รวมถึงราคาซื้อและขาย มาให้กรมตามกำหนดเส้นตายวันที่ 4 เม.ย. 2562 แล้ว แต่ยังส่งมาไม่ครบทุกราย ทั้งนี้ข้อมูลที่ส่งมาให้พบว่ากว่าครึ่งของรายการสินค้าทั้งหมดกว่า 10,000 ราย แบ่งเป็นยา 3,892 รายการ เวชภัณฑ์ 868 รายการ และบริการทางการแพทย์ 5,286 รายการนั้น โรงพยาบาลเอกชนขายในราคาสมเหตุสมผล แต่อีกครึ่งหนึ่งตั้งราคาขายสูงเกินสมควร ตั้งแต่ 30% ไปจนถึง 300%

“กรมจะเชิญโรงพยาบาลที่ขายราคาสูงเกินสมควร มาหารือ และจะขอให้ปรับราคาให้สอดคล้องกับต้นทุน ถ้าไม่ปรับลด จะขอให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ รักษาสิทธิ์ของตัวเอง ด้วยการร้องเรียนมาที่กรมว่าโรงพยาบาลใดคิดค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริง เพื่อให้มีหลักฐานที่จะดำเนินการกับโรงพยาบาล หากตรวจสอบแล้ว พบผิดจริง จะดำเนินการตามมาตรา 29 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สำหรับโรงพยาบาลเอกชน ที่กรมได้ส่งหนังสือให้แจ้งข้อมูลกลับมามีทั้งหมด 353 รายนั้น ในจำนวนนี้ 295 รายได้ส่งข้อมูลกลับมาให้กรม อีก 72 ราย ส่งข้อมูลมาให้ แต่กรมขอให้ปรับปรุงข้อมูลมาใหม่ และไม่ส่งข้อมูลมาให้ 58 ราย ซึ่ง 58 รายนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับหนังสือจากกรม ถ้าได้รับอาจจะอยู่ระหว่างการตอบกลับ กลุ่มที่ส่งหนังสือไปไม่ถึง อาจจะส่งไปซ้ำอีกครั้ง และกลุ่มส่งถึงแต่ไม่ส่งข้อมูลกลับ ซึ่งจะส่งตำรวจดำเนินคดีตามมาตรา 18 (1) พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทุกราย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกลุ่มผู้ผลิตและผู้นำเข้า 339 ราย และร้านขายยาขนาดใหญ่นั้น ส่วนใหญ่ส่งข้อมูลมาให้กรมแล้ว แต่บางรายที่ยังไม่จัดส่งมาให้ เพราะอาจมีความไม่เข้าใจบางประการ ซึ่งกรมจะขยายเวลาการจัดส่งข้อมูลออกไปให้ระยะหนึ่ง เช่น 15 วัน

นายวิชัย กล่าวว่าหลังจากได้ข้อมูลต่างๆ และวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนแล้วเสร็จ คณะทำงานฯ จะเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลราคายาและเวชภัณฑ์ ที่มีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิจารณามาตรการที่จะนำมาใช้กำกับดูแล จากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มี รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง และจะนำรายละเอียดราคาของแต่ละโรงพยาบาลไปขึ้นในเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ และกรมซึ่งจะมีราคายา เวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์ โดยผู้บริโภคสามารถเข้าไปดูและเปรียบเทียบราคาได้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: