เล็งตั้งงบปี 2563 ซื้ออุปกรณ์ชุดเครื่องมือติดตั้ง-อบรมเครื่องปรับอากาศให้วิทยาลัยอาชีวะ

กองบรรณาธิการ TCIJ 28 ม.ค. 2562 | อ่านแล้ว 665 ครั้ง

เล็งตั้งงบปี 2563 ซื้ออุปกรณ์ชุดเครื่องมือติดตั้ง-อบรมเครื่องปรับอากาศให้วิทยาลัยอาชีวะ

สอศ.-กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งต่อชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น ให้วิทยาลัยอาชีวะ 18 แห่ง เลขา กอศ. กำชับวิทยาลัยเร่งสร้างกำลังคน พร้อมประสานสำนักงบฯขอตั้งงบประมาณปี 2563 ซื้อชุดเครื่องมือให้กับวิทยาลัยที่เปิดสอนช่างเครื่องทำความเย็น ที่มาภาพ: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 ว่า ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยภายหลังการส่งมอบชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้ HFC-32 เป็นสารทำความเย็น ให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษา ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งมอบชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 สารทำความเย็น ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษารัฐในสังกัด สอศ. จำนวน 18 แห่ง เพื่อนำไปใช้ในการจัดเรียนการสอนและเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูโรคาร์บอน (HFC Phase-out Managrment Plan) เพราะเวลานี้ทั่วโลกต่างรณรงค์ให้ร่วมกันลดภาวะเรือนกระจก สร้างชั้นบรรยากาศที่ดี ซึ่งในเครื่องปรับอากาศนั้นจากเดิมใช้สารทำความเย็น คือ R22 ก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ HFC-32 แทน อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น

“เวลานี้วิชาชีพช่างทำความเย็นยังขาดแคลน และเป็นที่ต้องการในตลาด ซึ่งผมได้กำชับให้ทุกวิทยาลัยไปดำเนินการพัฒนากำลังคน อบรมครู และสอนให้นักศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะเพื่อนำไปประกอบอาชีพ มีอาชีพ ขณะเดียวกัน วิทยาลัยอาชีวะรัฐ สังกัด สอศ. มีเพียง 100 กว่าแห่งเท่านั้น ที่เปิดสอนในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่ง สอศ. พยายามจะหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนให้แก่วิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษา สำหรับชุดเครื่องมือพื้นฐานฯ ทราบว่าชุดเครื่องมือพื้นฐานฯ ดังกล่าวราคาชุดละ 200,000 บาท ซึ่งก็ค่อนข้างสูงแต่ สอศ.จะหารือสำนักงบประมาณเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่วิทยาลัยยังขาดแคลนต่อไป” ดร.สุเทพ กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: