9 เดือนปีงบฯ 2562 'สนง.สลาก' เป็นรัฐวิสหากิจที่นำรายได้เข้ารัฐสูงสุด 32,628 ล้านบาท

กองบรรณาธิการ TCIJ 27 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1037 ครั้ง

9 เดือนปีงบฯ 2562 'สนง.สลาก' เป็นรัฐวิสหากิจที่นำรายได้เข้ารัฐสูงสุด 32,628 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ 9 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561-มิ.ย. 2562) จำนวน 149,335 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 15,503 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ตามเป้าหมาย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำส่งสูงสุด 32,628 ล้านบาท

เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล รายงานเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2562 ว่านายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าปัจจัยที่ทำให้รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายมาจากผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีกำไรสุทธิและฐานะทางการเงินที่ดี โดยรัฐวิสาหกิจในกลุ่มพลังงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีรายได้มาจากการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 5 อันดับแรก ณ ช่วง 9 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561- เดือนมิถุนายน 2562) ประกอบด้วย 1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รายได้นำส่ง 32,628 ล้านบาท 2.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายได้นำส่ง 29,198 ล้านบาท 3.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รายได้นำส่ง 18,924 ล้านบาท 4.ธนาคารออมสิน รายได้นำส่ง 16,538 ล้านบาท 5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายได้นำส่ง 10,903 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ อีก 41,145 ล้านบาท รวมทั้งหมด 149,335 ล้านบาท

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ปีงบประมาณ 2562 สคร. จะสามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายทั้งปีที่ 168,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ ที่ สคร. จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 12 มีส่วนช่วยให้รัฐบาลมีสเถียรภาพและเกิดความยั่งยืนทางการคลัง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: