จับตา: ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559

กองบรรณาธิการ TCIJ 26 พ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1383 ครั้ง