ภัยแล้งทำ 'กุยช่ายขาว กุยช่ายเขียว' ขอนแก่น ผลผลิตลดลงกว่า 70%

กองบรรณาธิการ TCIJ 26 ส.ค. 2562 | อ่านแล้ว 4331 ครั้ง

ภัยแล้งทำ 'กุยช่ายขาว กุยช่ายเขียว' ขอนแก่น ผลผลิตลดลงกว่า 70%

เกษตรกรปลูกกุยช่ายขาว กุยช่ายเขียว ในเขตอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ยอมลดพื้นที่ปลูกกุยช่ายลง แม้จะมียอดการสั่งซื้อสูง เนื่องจากขาดน้ำไปรด ทำให้ผลผลิตลดลงกว่า 70% ที่มาภาพ: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2562 ว่าบ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นพื้นที่หลักสำคัญในการปลูกกุยช่ายขาว และกุยช่ายเขียว แปลงใหญ่ ที่เก็บผลผลิตส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า และสามารถสร้างรายได้อย่างงามให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอย่างเป็นล้ำเป็นสัน แต่จากสถานการณ์ภัยแล้ง และภาวะฝนทิ้งช่วง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เขื่อน ลดการระบายน้ำช่วยเหลือ ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก

นางสำรวย ช่วยหาญ อายุ 59 ปี และนางบุปผา ภูมิผักแว่น ชาวบ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 กล่าวระหว่างสำรวจแหล่งเก็บกักน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ที่แห้งขอดเหลือน้ำเก็บกักเหลืออยู่เพียง 15-20 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ว่า ตั้งแต่เกิดมากว่า 50 ปี เพิ่งเคยเจอวิกฤติภัยแล้งหนักในปีนี้ นอกจากชาวบ้านจะขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ถึงขั้นต้องซื้อน้ำบรรจุถังแทนน้ำประปาที่มีกลิ่นเหม็นโคลนตมแล้ว ชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้ที่ยึดอาชีพปลูกกุยช่ายขาว กุยช่ายเขียว ลักษณะนาแปลงใหญ่ เนื้อที่กว่า 700 ไร่ ส่งตลาด กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสูบไปฉีดรดต้นกุยช่าย จากปกติช่วงมีน้ำจะฉีดรดวันละ 2-3 รอบ แต่ในช่วงนี้ต้องฉีดน้ำ 3-5 วันต่อครั้ง ทำให้ต้นกุยช่ายไม่สมบูรณ์ ใบลีบแห้ง ไม่เพียงพอกับยอดสั่งซื้อเข้ามา โดยให้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100-110 บาท ทำให้เสียโอกาสสร้างรายได้ไปในปีนี้

จากปกติเกษตรกรจะเก็บผลผลิตขายได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มจากช่วงที่มีน้ำมาก เหลือเพียง 20-30 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันเกษตรกรหลายราย ได้ยกเลิกการปลูกกุยช่ายไปในปีนี้ โดยหันไปปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย ประเภทถั่วฝักยาวแทน เพื่อสร้างรายได้เสริมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้ง จึงจะหันมาทำการปลูกกุยช่ายในรอบใหม่ ขณะเดียวกันชาวบ้านนาเพียง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมาแจกจ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภคก่อนในลำดับแรก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำบรรจุถังจากบริษัทเอกชนที่นำมาเร่ขายในแต่ละวันลง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ