ชาวเน็ตรีวิว 'ขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชารักษาโรค'

กองบรรณาธิการ TCIJ 26 มี.ค. 2562 | อ่านแล้ว 3374 ครั้ง

ชาวเน็ตรีวิว 'ขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชารักษาโรค'

ผู้ใช้เฟสบุ๊คเผยขั้นตอนวิธีการไปขอใช้สิทธิครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรค ชี้ทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก เพียงเตรียมเอกสารไปให้พร้อม ที่มาภาพ: MThai อ้างอิง ผู้ใช้เฟสบุ๊ค ไรวินทร์ คาวบอยปลายด้ามขวาน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 เว็บไซต์ MThai อ้างอิงรายงานจากผู้ใช้เฟสบุ๊ค ไรวินทร์ คาวบอยปลายด้ามขวาน ที่ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความเชิญชวนผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชาช่วยในการรักษา ให้ไปขึ้นทะเบียนกับทางการในการครอบครองกัญชา เพราะขั้นตอนการดำเนินการไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

 

โดยเขาเผยว่า การไปขึ้นทะเบียนใช้สิทธิครอบครองกัญชามาใช้รักษาโรค สำหรับบุคคลทั่วไปนั้นสามารถทำได้ไม่ผิดกฎหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้

#ใบรับรองแพทย์ระบุโรค จะใช้จากคลินิค หรือจากโรงพยาบาลก็ได้
#สำเนาบัตรประชาชนหนึ่งชุด (เซ็นชื่อกำกับให้เรียบร้อย)
#กัญชาหรือน้ำมันกัญชาที่เราครอบครองถ้ามีพันลำด้วยก็ดี
#ขึ้นได้ที่กระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดทุกที่

อนึ่งการไปดำเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกจับแน่นอน .. แต่ถ้าไม่ไปขึ้นอันนี้ถูกจับแน่ โดยการขึ้นทะเบียนกัญชาสามารถทำได้ถึง 17 พ.ค. 2562 นี้

สำหรับการแจ้งครอบครองกัญชานั้น สามารถไปยื่นเรื่องได้ดังนี้

กทม. ให้แจ้งที่ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” ต่างจังหวัด ให้แจ้งที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ที่ตนอาศัย

โดยมีขั้นตอน คือ 1. กรอกเอกสารหลักฐาน คำขอ บันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย (ขอแบบฟอร์มได้ที่สถานที่รับแจ้งครอบครอง) 2.ใบรับรองการเจ็บป่วยจากแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก็ได้ และ 3.กัญชาที่ครอบครอง (ถ้าไม่สามารถนำมาแสดง ให้นำภาพถ่ายมาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)

จากนั้นให้ยื่นเอกสารทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่ โดยที่ต้องใส่ใจ คือ ส่วนของการกรอกข้อมูลบันทึกการแจ้งครอบครองนั้น จะมีให้เลือกปริมาณกัญชาที่ต้องใช้รักษาตัว แบ่งเป็น 3 ตัวเลือก คือ 1.ปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ใน 90 วัน 2.เกินปริมาณ 90 วันและได้นำกัญชาส่วนที่เกินปริมาณมาส่งมอบ และ 3.อื่นๆ ซึ่งช่องอื่นๆ นี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้กัญชารักษาเกิน 90 วัน และไม่ต้องการส่งมอบส่วนที่เกินให้เจ้าหน้าที่ให้กรอกข้อมูลในช่องนี้

จากนั้นระบุว่าจำเป็นต้องใช้เป็นระยะเวลาเท่าไร ซึ่งเลขาธิการ อย.เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าสามารถแจ้งปริมาณการใช้ได้ว่า จะใช้กี่วัน เช่น 120 วัน 180 วัน เป็นต้น หลังจากแจ้งหลักฐานทั้งหมดแล้วจะได้รับบันทึกสำเนาแจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ จากเจ้าหน้าที่เป็นอันเรียบร้อยการยื่นเรื่องขอครอบครองกัญชา

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: