เศรษฐกิจเวียดนามถูกลดระดับความน่าเชื่อถือ หลัง 'รัฐบาล-ธนาคาร' จ่ายหนี้ช้า

กองบรรณาธิการ TCIJ: 26 ธ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1470 ครั้ง

เศรษฐกิจเวียดนามถูกลดระดับความน่าเชื่อถือ หลัง 'รัฐบาล-ธนาคาร' จ่ายหนี้ช้า

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจ Moody's Investors Service ประกาศปรับแนวโน้มด้านการชำระหนี้ของเวียดนามให้ลงมาอยู่ที่ระดับลบ (negative) เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามมีความล่าช้าในการชำระหนี้ แต่ยังคงระดับความสามารถด้านการชำระหนี้ของเวียดนามอยู่ที่ Ba3 นอกจากนี้ปรับลดความน่าเชื่อถือด้านการชำระหนี้ของธนาคาร 15 แห่งจากทั้งหมด 18 แห่งของเวียดนามลงมาอยู่ที่ระดับติดลบเช่นกัน 

Moody's เผยว่ารัฐบาลเวียดนามมีแนวโน้มทางเศรษกิจเชิงลบ สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของความล่าช้าในการชำระหนี้ที่เป็นภาระผูกพันทางอ้อมของรัฐบาล นอกจากนี้ยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและมีนัยสำคัญมากขึ้นในการปรับปรุง รวมถึงความโปร่งใสในการบริหารหนี้ภายในหน่วยงานภาครัฐ แต่ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งช่วยรั้งไว้ ทำให้เวียดนามยังมีความสามารถที่จะรองรับภาวะช็อคทางการเงินได้ รวมถึงผลกระทบจากสงครามการค้า 

ด้านกระทรวงการคลังของเวียดนาม แถลงหลังจากที่ Moody's ปรับลดความน่าเชื่อถือของเวียดนาม ว่ารัฐบาลเวียดนามยืนยันที่จะชำระหนี้ตามกำหนดทั้งกับหุ้นส่วนการพัฒนาและกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สั่งการให้กระทรวงการคลังใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อนำไปชำระหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของเวียดนาม

ที่มาข่าวและภาพประกอบ: VN Express, 26/12/2019

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ