CP เตือน บก.ฟ้าเดียวกัน อาจใช้มาตรการทางกฎหมายหากไม่ลบภาพเปิดรับบทความ '100 ปี CP'

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 ก.ย. 2562 | อ่านแล้ว 2840 ครั้ง

CP เตือน บก.ฟ้าเดียวกัน อาจใช้มาตรการทางกฎหมายหากไม่ลบภาพเปิดรับบทความ '100 ปี CP'

สำนักกฎหมายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งจดหมายถึง บก.นิตยสารฟ้าเดียวกัน ขอให้หยุดดัดแปลง และหยุดใช้เครื่องหมายการค้า-สัญลักษณ์ของ CP ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความ 100 ปี CP ชี้อาจเป็นการทำให้เข้าใจว่า ฟ้าเดียวกัน และ CP เกี่ยวข้องกัน และมีการนำสัญลักษณ์ไปใช้และดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์บริษัท ขอให้ลบภายใน 5 วัน ไม่เช่นจะมีการดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ด้าน บก.ฟ้าเดียวกันเผยยังไม่ลบ เพราะยังเหลือเวลาตัดสินใจอีก 5 วัน พร้อมเห็นว่า CP อาจกังวลเกินเหตุ

25 ก.ย. 2562 สำนักข่าวประชาไท รายงานว่าธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการนิตยสารฟ้าเดียวกัน ได้รับจดหมายเตือนจากสำนักกฎหมายของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกัด (CP) เรื่องขอให้ยุติการใช้ ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์ และหยุดการดำเนินการที่เกี่ยวกับบริษัท ลงนามโดย ชานนท์ สืหพันธุ์ ทนายความผู้ได้รับมอบหมาย

กรณีนี้สืบเนื่องจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจ “ฟ้าเดียวกัน” และเฟสบุ๊คส่วนตัวของธนาพล ได้เผยแพร่โปสเตอร์ และประชาสัมพันธ์ว่า นิตยสารฟ้าเดียวกันกำลังเปิดรับบทความเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โดยจะปิดรับต้นฉบับในเดือน มิ.ย. 2563 โดยมีการใช้รูปโปสเตอร์ประกอบการประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณ์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์ของ CP โดยทางสำนักกฎหมายฯชี้แจงว่า เป็นการนำเครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ของบริษัทไปใช้และดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่านิตยสารฟ้าเดียวกัน และ CP มีความเกี่ยวข้องกัน อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษัท

ทางสำนักกฎหมาย จึงขอให้ดำเนินการลบ หรือนำออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ภายในระยะเวลา 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ มิเช่นนั้นจะมีการดำเนินมาตรการทางกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตามธนาพล ระบุผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า ยังมีเวลาอีก 5 วันในการตัดสินใจ แต่คิดว่าทางซีพี น่าจะกังวลเกินเหตุหรือไม่ และคิดว่าไม่ใช่แค่สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน หรือผมเท่านั้นที่ "นำเครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ของบริษัทไปใช้และดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต" เพื่อจะสื่อสาร วิพากษ์วิจารณ์ อวยพร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อย่างเปิดเผย และบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารฟ้าเดียวกันฉบับ 100 ปี ซีพี ที่จะออกในปี 2563 อาจจะส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทก็เป็นไปได้

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: