'ม.นเรศวร' เตรียมเปิด รร.สาธิตประถม บุคลากรหวั่นโครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อมจะใช้พื้นที่ไหนรองรับ

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 ก.ย. 2562 | อ่านแล้ว 2732 ครั้ง

'ม.นเรศวร' เตรียมเปิด รร.สาธิตประถม บุคลากรหวั่นโครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อมจะใช้พื้นที่ไหนรองรับ

เผย 'มหาวิทยาลัยนเรศวร' เตรียมเปิดโรงเรียนประถมศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หลังเปิดโรงเรียนระดับอนุบาลแล้วในปีนี้ บุคลากรบางส่วนหวั่น อาจจะสร้างปัญหาความแออัดให้มหาวิทยาลัย เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานไม่มีความพร้อม ที่มาภาพประกอบ: Google Maps

สืบเนื่องจากเมื่อเดือน มี.ค. 2562 ที่ผ่านมาใน การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 258 (2/2562) ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้พิจารณาการขออนุมัติในหลักการ “โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยเน้นการจัดการศึกษาที่บูรณาการทั้งด้านภาษา การเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและมีภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการเรียนการสอนการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อม โดยยึดหลักการนำความรู้ผสมผสานหลักวิชาการด้านการดูแลเด็กปฐมวัย

“โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” สถานที่ตั้งบริเวณ อาคารปราบไตรจักร 1 ชั้น 1 โดยมีแผนการดำเนินงานระยะที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล 1 โดยจะดำเนินการเปิดการเรียนสอนภายในเดือนพ.ค. 2562 ซึ่งจะเปิดรับนักเรียน จำนวนห้องละไม่เกิน 25 คน ไม่เกิน 2 ห้องเรียน และเปิดระดับชั้นอนุบาล 2-3 ไล่ลำดับในปีถัดไป ระยะที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษา 2-6 โดยภายในปี พ.ศ. 2563 จะเปิดรับระดับชั้นประถมศึกษา 1 จำนวนห้องละไม่เกิน 25 คน ไม่เกิน 12 ห้องเรียน และเปิด ในปีถัดไปเพิ่มขึ้นตามลำดับ

แหล่งข่าวที่เป็นกลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวรกลุ่มหนึ่ง ได้ระบุกับ TCIJ ว่ากรณีนี้อาจจะสร้างปัญหาความแออัดให้มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานไม่มีความพร้อม โดยปัจจุบันพื้นที่และการจราจรในมหาวิทยาลัยนเรศวรก็มีความแออัดอยู่แล้ว

แหล่งข่าวยังระบุว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยครั้งนี้ขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย และเกรงว่าการที่โครงสร้างพื้นฐานไม่มีความพร้อมนั้นจะไปเบียดเบียนการใช้พื้นที่เดิมของกลุ่มต่างๆ ในมหาวิทยาลัยด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: