ชาว จ.ปทุมธานี พบปัญหาน้ำไม่พอใช้ หลังเมืองขยายตัว

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 ก.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1652 ครั้ง

ชาว จ.ปทุมธานี พบปัญหาน้ำไม่พอใช้ หลังเมืองขยายตัว

ประชุมร่วมผู้ตรวจฯ-การประปาส่วนภูมิภาค แก้ไขปัญหาชาวปทุมธานี หลังเมืองขยายตัว เดือดร้อนน้ำไม่พอใช้ เตรียมเปลี่ยนท่อ จัดตั้งสถานีเพิ่มแรงดันน้ำ ซื้อน้ำรองรับ ที่มาภาพประกอบ: Google Maps

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานประชุมร่วมกับนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อ. ธัญบุรี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีร้องเรียนเรื่องการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ไม่เพียงพอ ไหลอ่อน โดยเฉพาะ ในชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต – นครนายก 26ทำให้เกิดความเดือดร้อน พร้อมกับลงพื้นที่อ.ลำลูกกา และอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหา

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า จากการประชุม และแสวงหาข้อเท็จจริง เบื้องต้นพบ 2 ปัญหาหลักคือ ปัญหาการบริหารจัดการน้ำประปา ประชาชนไม่มีน้ำใช้เป็นเวลาติดต่อกันหลายวันเนื่องจากท่อประปาชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนและการก่อสร้างของส่วนราชการตลอดจนภาคเอกชน ซึ่งไม่มีการรายงานสถานการณ์กรอบระยะเวลาการซ่อมแซมหรือมาตรการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ มีปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลจำนวนผู้ขอใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5,000 ราย และแม้การประปาส่วนภูมิภาคจะได้อนุมัติโครงการตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาผลิตเป็นน้ำประปาให้บริการประชาชน แต่ปัจจุบันพบว่ายังไม่ได้มีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีข้อติดขัดเรื่องกระบวนการจัดซื้อที่ดินเพื่อตั้งเป็นสถานีผลิตน้ำประปา

นอกจากนี้ยังมีการไม่ดำเนินการให้มีน้ำประปาในเขตชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต – นครนายก 26 ซึ่งปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ได้ส่งเรื่องขออนุมัติโครงการการเดินท่อน้ำประปาในชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต – นครนายก 26 ให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 พิจารณาดำเนินการแล้ว ทั้งนี้จากการหารือร่วมกันที่ประชุมมีมติในแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยให้มีการเปลี่ยนท่อน้ำประปาทั้งระบบ จากท่อเหล็กมาเป็นท่อโพลีเอทิลีน (HDPE) ที่มีความทนทานมีอายุนาน 20 ปี ไม่เป็นสนิม และมีงบประมาณ 120 ล้านบาท ในระยะเร่งด่วนจะจัดจ้างบริษัทเข้ามาดูแลปัญหาในเส้นหลัก ๆ ก่อน ได้แก่ ระบบคลอง 3 คลอง 7 และคลอง 13 ซึ่งลงนามการก่อสร้างไปแล้วเมื่อเดือนพ.ค. และจะมีการจัดตั้งสถานีเพิ่มแรงความดันน้ำประปาที่ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา โดยในพื้นที่บางส่วน เช่น อ.คลองหลวง อาจดำเนินการเสร็จก่อนภายในเดือนสิงหาคม 2562 และคลองหลวงซึ่งเดิมเป็นปลายท่อน้ำประปาจะกลายเป็นต้นทางระบบน้ำประปา ส่งผลให้ระบบน้ำประปาของคลองสี่และคลองห้า อ.คลองหลวง แรงดันน้ำจะดีขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำประปาเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่ต้องส่งไปน้ำประปาไปที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี เชื่อว่า เมื่อแผนงานจัดตั้งสถานีเพิ่มแรงความดันน้ำเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพ.ย. ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการจ้างบริษัทเอกชน ที่มีความพร้อมเข้ามาดำเนินการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการลดน้ำสูญเสีย ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดจ้างภายในเดือนก.ย.62 จัดซื้อน้ำประปาจากการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำประปาในการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ จัดเตรียมน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีเกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหล โดยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประสานเกี่ยวกับการจัดเตรียมรถในการขนส่งน้ำประปาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์โดยปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน ติดตามการดำเนินการโครงการวางระบบท่อน้ำประปาในเขตรังสิต ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และโครงการจัดส่งน้ำประปาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังอำเภอวังน้อย เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำประปาในเขตพื้นที่รังสิต

สำหรับกรณีการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต – นครนายก 26 นั้น การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต ได้ส่งเรื่องขออนุมัติโครงการเดินท่อน้ำประปาในชุมชนร่วมมิตรร่วมใจ 2 ซอยรังสิต – นครนายก 26 ให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 เร่งพิจารณาดำเนินการเบื้องต้นได้รับการชี้แจงว่า งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวประมาณ 1,350,000 บาท และเทศบาลนครรังสิตได้แจ้งว่าทางชุมชนยินดีที่จะให้เงินสนับสนุนจำนวน 350,000 บาท การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต ได้รับหนังสือแจ้งความคืบหน้าการขอจัดสรรงบประมาณขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 2563 แล้ว คาดจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: