จัดงบกองทุนอนุรักษ์ฯ 2,500 ล้าน ให้มหาดไทยใช้คัดแยกขยะชุมชนเพื่อผลิตไฟฟ้า

กองบรรณาธิการ TCIJ 25 ก.พ. 2562 | อ่านแล้ว 1375 ครั้ง

จัดงบกองทุนอนุรักษ์ฯ 2,500 ล้าน ให้มหาดไทยใช้คัดแยกขยะชุมชนเพื่อผลิตไฟฟ้า

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เห็นชอบจัดสรรงบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 2,500 ล้านบาท ให้กระทรวงมหาดไทยใช้สร้างระบบคัดแยกขยะชุมชนเพื่อผลิตไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพ โดยเป็นงบส่วนที่เหลือจากโครงการที่ยื่นขอประจำปี 2562 (รอบ2) ซึ่งอนุมัติได้เพียง 6,800 ล้านบาท จากกรอบที่ตั้งไว้ 9,300 ล้านบาท ที่มาภาพ: สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews)

Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562 ว่านายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 14 ก.พ.2562 ว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีพล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบจัดสรรงบกองทุนอนุรักษ์ประจำปี 2562 (รอบ2) ให้โครงการต่างๆที่เสนอเข้ามารวมเป็นเงิน 6,800 ล้านบาท จากวงเงินรวมประมาณ 9,300 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานหารือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ดำเนินการสร้างระบบคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร สำหรับนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพ คาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนภายในวันที่ 1 เม.ย. 2562 นี้

สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ โครงการที่เป็นรูปแบบสาธิต อาทิ เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ซึ่งแนะนำให้ขอใช้งบประมาณปกติ, โครงการที่เป็นกรอบการทำงานย่อย และโครงการที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลแต่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม โดยทั้งหมดสามารถกลับมาขอเงินจากกองทุนฯ ได้ในปีงบประมาณ 2563

“โครงการบางส่วนเองก็เห็นว่าดีอย่างการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการขุดเจาะบ่อบาดาลพบว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร แต่บางส่วนทำไม่ทันและหลายโครงการที่ดีอาจจะพลาดไปในแง่ของเอกสารอะไร ก็ขอให้ไปปรับปรุงเพื่อที่จะนำมาเสนองบประมาณปี 2563 ที่จะจัดสรรวงเงินสนับสนุนต่อไป” นายศิริกล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: