จับตา: ตัวเลขการส่งออกยางพาราปี 2552-2561

กองบรรณาธิการ TCIJ 24 มี.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1712 ครั้ง


ข้อมูลที่รวบรวมจาก สถาบันพลาสติก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 20/3/2562) พบสถิติการส่งออกยางพาราของไทยตั้งแต่ปี 2552-2561 (ในด้านมูลค่าและปริมาณ) มีดังนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ