รับกิจการ 'ฟู้ดทรัค' เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

กองบรรณาธิการ TCIJ 24 ต.ค. 2562 | อ่านแล้ว 943 ครั้ง

รับกิจการ 'ฟู้ดทรัค' เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

หน่วยงานพันธมิตรอ้าแขนรับกิจการฟู้ดทรัคเป็นหลักประกันทางธุรกิจ คาดมีอนาคตสดใส พร้อมขยายไปยังธุรกิจอื่น ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 ว่านายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าหลังจากประชุมหารือหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน องค์กรเครือข่ายธุรกิจฟู้ดทรัคบริษัท วี เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท เบทาโกร จำกัด และบริษัท พลัส 99 จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน โดยนำกิจการมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและให้เริ่มนำร่องในกลุ่มธุรกิจ Food Truck ซึ่งผลจากการประชุมเป็นที่น่าพอใจ โดยแต่ละหน่วยงานพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่ทุกด้าน

อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสินมีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งทุนและมีวิธีการพิจารณาให้สินเชื่อแบบ End to end process ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อ โดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่ากิจการ ความสามารถในการประกอบธุรกิจที่จะสามารถนำเงินมาชำระหนี้คืนได้ และกระบวนการสุดท้าย คือ การบังคับหลักประกัน กรณีลูกค้าขอสินเชื่อแล้วไม่สามารถชำระคืนได้ โดยจะต้องมีขบวนการที่มารับช่วงต่อ ในการรับซื้อหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้คืนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับแนวคิดในการนำกิจการฟู้ดทรัคมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เนื่องจากตอบโจทย์ทุกข้อในการพิจารณาให้สินเชื่อ ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาประเมินราคาให้สินเชื่อ กิจการฟู้ดทรัคมีราคารถยนต์และอุปกรณ์ที่สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างชัดเจน การประกอบธุรกิจฟู้ดทรัคมีมาตรฐาน ทันสมัยตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และการหากเกิดความผิดพลาดในการประกอบธุรกิจจนต้องบังคับหลักประกันก็มีผู้ประกอบการรถฟู้ดทรัครับซื้อรถและอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของธนาคาร ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารสามารถทำได้ง่าย สะดวก เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น และคาดว่าโครงการนี้จะเดินหน้าในต้นปีหน้า

นอกจากนี้ องค์กรเครือข่ายฟู้ดทรัคแหล่งรวมกลุ่มของผู้ประกอบการฟู้ดทรัคกว่า 700 รายยินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยนำกิจการฟู้ดทรัคมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันองค์กรได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานฟู้ดทรัคอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยสนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการรายใหม่และเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ทุกด้าน เป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคแข็งแรง มีมาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัย และที่สำคัญต้องถูกกฎหมาย พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้รวดเร็ว และพร้อมที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคไทย

ขณะที่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้แนวคิด “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย” โดยสนับสนุนสถานที่จอดรถฟู้ดทรัคในสถานีน้ำมันพีทีฟรีระยะแรกและพร้อมขยายระยะออกไปอีก 6 เดือน พร้อมช่วยธุรกิจวิเคราะห์สถานที่ หรือ Location ที่เหมาะสมในการจอดขายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และประเภทสินค้า ทำให้กิจการฟู้ดทรัคสามารถสร้างยอดขายได้มากที่สุดอีกด้วย บริษัท พลัส 99 จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและรับซื้อรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิ ซึ่งเป็นที่นิยมในการนำมาใช้เป็นรถฟู้ดทรัค พร้อมให้การสนับสนุนและรับช่วงต่อในการรับซื้อรถยนต์หากมีการบังคับหลักประกัน

ส่วนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท เบทาโกร จำกัด มีความยินดีให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกมิติ ดังนั้น การประชุมครั้งนี้ ทุกหน่วยงานสนับสนุนให้ธุรกิจฟู้ดทรัคสามารถนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ และในอนาคตเห็นควรขยายไปยังธุรกิจอื่น ๆ เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ธุรกิจเอสเอ็มอีมีที่ยืน ไม่ถูกมองข้าม หากธนาคารพาณิชย์เบอร์ต้น ๆ ของประเทศอย่างธนาคารออมสิน ยอมรับและเปิดโอกาสให้ธุรกิจฟู้ดทรัคสามารถนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ คาดว่าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น ๆ จะยินดีให้การยอมรับด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการจะได้รับโอกาสในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการและขยายธุรกิจได้แล้ว ผลประโยชน์สูงสุดจะไปตกที่ระบบเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมที่จะเติบโต ขยายตัว มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ