11 ปี ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว

กองบรรณาธิการ TCIJ 23 เม.ย. 2562 | อ่านแล้ว 1522 ครั้ง

11 ปี ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว

ข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) มีร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จากปี 2550 มีเพียง 745 ร้าน แต่ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 3,004 ร้าน เพิ่มขึ้น 4 เท่าตัวในเวลาเพียง 11 ปี ที่มาภาพประกอบ: pxhere.com (CC0)

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 ว่านายฮิโรกิ มิตสึมาตะ ประธานกรรมการ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO กรุงเทพฯ) กล่าวว่า นักลงทุนญี่ปุ่นยังสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่อเนื่อง แม้ประเทศไทยจะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็ไม่ได้กระทบความต้องการเข้ามาลงทุน เห็นได้จากผลการสำรวจของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ล่าสุดพบว่าปีนี้นักลงทุนญี่ปุ่นมีความตั้งใจที่จะลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นอยู่แล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยไม่มีอิทธิพลกระทบต่อการอยากเข้ามาลงทุนในไทย

นอกจากนี้จากการที่ปัจจุบันคนไทยสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ซึ่งปีนี้มากถึง 1.3 ล้านคน และยังให้ความสนใจด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร วัฒนธรรม ดังนั้น นักธุรกิจญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนจึงปรับตัวให้สอดรับกับกระแสความนิยมนี้ โดยเริ่มมีกลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้ามาลงทุนด้านธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว และร้านอาหารมากขึ้น เช่น หลายปีมานี้มีธุรกิจและบริการแขนงอื่น ๆ เช่น ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จากปี 2550 มีเพียง 745 ร้าน แต่ปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 3,004 ร้าน เพิ่มขึ้น 4 เท่าตัวในเวลาเพียง 11 ปี การลงทุนมีภาคธุรกิจบริการเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเป็นการลงทุนด้านภาคการผลิต แต่การลงทุนด้านการผลิตก็ไม่ได้ลดลงยังลงทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน อีกทั้งยังสนใจลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลไทยส่งเสริม เช่น รถยนต์ไฮบริด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: